ประชาสัมพันธ์การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ศุกร์ ๐๓ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๕:๒๖
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์
ประชาสัมพันธ์การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด