ข่าวประชาสัมพันธ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน | newswit

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จับมือภาคเอกชน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จับมือภาคเอกชน
ผู้นำการสื่อสารเคเบิ้ลและติดตั้งไฟฟ้า ยกระดับฝีมือช่างเทคนิค สู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ –  นางสาวบุปผา 25 Aug
ไดกิ้น เอกชนรายแรกเปิด ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ไดกิ้น เอกชนรายแรกเปิด ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ระดับ 2 เป็นทางการ มุ่งยกระดับคุณภาพบุคลากรเครื่องปรับอากาศ รับความต้องการตลาด – นายเจษฎา ทรัพย์เจริญ 16 Aug
รมว.สุชาติ เผยข่าวดีรับโชค 2 ชั้น
รมว.สุชาติ เผยข่าวดีรับโชค 2 ชั้น
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ รับใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มฟรี – นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 09 Aug
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 – 08 Aug
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ปิดฝึกอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ปิดฝึกอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม – 03 Jul
สคช.-กรมพัฒฯ แท็กทีม ดันผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สคช.-กรมพัฒฯ แท็กทีม ดันผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ – นางสาวจุลลดา กล่าวว่า การทำงานร่วมกันของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 Jun
พิธีปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่
พิธีปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่
29 สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม) – โดยผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ 30 May
สนพ.แพร่ มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน
สนพ.แพร่ มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน
แก่ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน – 21 Apr
โฮมโปร ได้รับคัดเลือกเข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ
โฮมโปร ได้รับคัดเลือกเข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ
เครือข่ายพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน – 28 Mar
สนพ.แพร่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สนพ.แพร่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
รุ่นที่ 9/2566 – ณ โรงงานฝึกอบรมช่างเครื่องปรับอากาศ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น 23 Mar
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านมอบหมายให้
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นผู้ทดสอบให้กับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน – 20 Mar
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จัดกิจกรรมวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จัดกิจกรรมวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
วันที่ 2 มีนาคม 2566 – โดยมี นายสัญชัย ภัทรวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน 14 Mar
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
2 มีนา เทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี 2566 – สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2513 03 Mar
จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
ได้จัดพิธีถวายราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 03 Mar
รมว.สุชาติ มอบเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเพื่อน้อมรำลึก
รมว.สุชาติ มอบเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเพื่อน้อมรำลึก
พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย – นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายสุเทพ ชิตยวงษ์ 03 Mar
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิจัดพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิจัดพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย – นายโสภณ สุวรรณรัตน์ 03 Mar
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 – มีผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ จำนวน 39 คน 24 Feb