สพร.7 อุบล ทดสอบช่างแอร์ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๐:๐๕
วันที่ 28-29 สิงหาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ "ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1" ให้ช่างชุมชน จำนวน 20 คน ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฯ จะได้เข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (Licenses) นำไปใช้เป็นหลักฐานการประกอบอาชีพได้ถูกตามกฎหมาย ทั้งนี้ ใช้งบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาทักษะฝีมือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต
สพร.7 อุบล ทดสอบช่างแอร์ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
สพร.7 อุบล ทดสอบช่างแอร์ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด