"ชัยวุฒิ" มอบไปรษณีย์ไทยหนุน พม. ส่งถุงน้ำใจมอบความรัก ความห่วงใยช่วยกลุ่มเปราะบาง-ผู้ป่วยใน กทม.

จันทร์ ๐๙ สิงหาคม ๒๐๒๑ ๑๖:๒๔
"ชัยวุฒิ" รมว.ดีอีเอส มอบหมายไปรษณีย์ไทยรุกช่วยเหลือสังคมฝ่าวิกฤติโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสนับสนุนกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ส่งมอบถุงยังชีพกว่า 3 พันชุด เยียวยากลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงทั่วกรุงเทพฯ

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ได้มอบหมาย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เดินหน้าภารกิจช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันฝ่าวิกฤติโควิด-19 โดยล่าสุด ปณท นำศักยภาพด้านการขนส่งเข้าไปสนับสนุนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในการส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 3,231 ชุด เพื่อเยียวยากลุ่มเปราะบาง และผู้ป่วยติดเตียงครอบคลุมสู่ทุกพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ

โดยเป็นการจัดส่งสิ่งของที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ และการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้แก่ ข้าวสาร 5 กิโลกรัม ปลากระป๋อง หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แอลกอฮอล์เจล ฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูลหรือเม็ด ฯลฯ เพื่อใช้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสองกลุ่มเป้าหมายข้างต้น ที่ต้องเผชิญความยากลำบากในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งได้กำชับ บมจ. ไปรษณีย์ไทย ว่าจะต้องจัดส่งให้ถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็ว

"กระทรวงฯ ยังคงเดินหน้าภารกิจในการบรรเทาการระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการนำความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม กลุ่มสาธารณสุขและการแพทย์ รวมถึงภาคประชาชน ที่ผ่านมามีการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การติดตามการรักษาผู้ป่วยภายใต้ระบบ Home Isolation การพัฒนาบริการด้านการให้ข้อมูล การแจ้งเตือน และการติดตามผลโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้ฟรี" นายชัยวุฒิกล่าว

นอกจากนี้ ยังได้เร่งให้หน่วยงานภายใต้สังกัดจัดทำแผนรองรับ หากเกิดภาวะวิกฤติกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้สามารถส่งต่อความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะกับบริษัท ไปรษณีย์ไทยฯ ที่ขณะนี้ได้เข้าไปทำงานร่วมกันในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การช่วยเกษตรกร ผู้ประกอบการ บุคลากรทางการแพทย์ การอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวกับการขนส่งในทุกๆ ด้าน พร้อมทั้งทำความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการเป็นพันธมิตรเพื่อตอบโจทย์ภารกิจสำคัญของแต่ละองค์กร

ด้านนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ในยามที่ประเทศเกิดวิกฤต ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เลือกที่จะมอบหมายให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่งถุงยังชีพแสดงถึงความรักความห่วงใยไปสู่พี่น้องผู้ประสบภัย ต้องขอขอบคุณรัฐมนตรีดีอีเอส บมจ.ไปรษณีย์ไทย และเจ้าหน้าที่ กว่า 20,000 ชีวิต ที่ได้ช่วยทำงานนี้ให้สำเร็จ

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ตั้งแต่ประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ไปรษณีย์ไทยมีความตั้งใจเดินหน้า นำศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบในหลายภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ประกอบการ เกษตรกร เป็นต้น

สำหรับแจกจ่ายถุงยังชีพ 3,231 ชุดในครั้งนี้ ปณท ได้เตรียมความพร้อมในการรับถุงยังชีพจากกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารจัดการเงินบริจาคและทรัพย์สิน ในการแก้ไขปัญหาของโรคโควิด -19 จากบัญชี "สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" เตรียมดำเนินการแจกจ่ายให้กับกลุ่มผู้เปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือกับครอบครัวผู้เปราะบาง และผู้ป่วยติดเตียงอย่างรวดเร็วที่สุด

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด