กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ชัยวุฒิ มอบไปรษณีย์ไทยหนุน พม. ส่งถุงน้ำใจมอบความรัก ความห่วงใยช่วยกลุ่มเปราะบาง-ผู้ป่วยใน กทม.

๐๙ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๒๔

ชัยวุฒิ รมว.ดีอีเอส มอบหมายไปรษณีย์ไทยรุกช่วยเหลือสังคมฝ่าวิกฤติโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสนับสนุนกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ส่งมอบถุงยังชีพกว่า 3 พันชุด เยียวยากลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงทั่วกรุงเทพฯนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ถ่ายทอดความรู้ คณะผู้บริหาร สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

๒๘ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๓๗

กรุงเทพฯ-28 พ.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ถ่ายทอดความรู้ การสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วยวัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ คณะผู้บริหาร สนง.ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมฯ อาจารย์ดารา พงษ์สมบูรณ์ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ภาพข่าว: แพนดอร่า ช่วยเหลือสังคมไทย คว้าโล่ CSR เป็นเลิศ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

๑๑ ต.ค. ๒๐๑๗ ๐๙:๒๕

กรุงเทพฯ-11 ต.ค.-แพนดอร่า โพรดักชั่น เมื่อเร็วๆ นี้ แพนดอร่า โพรดักชั่น ฐานการผลิตเครื่องประดับอัญมณีเพียงหนึ่งเดียวในโลกของแบรนด์ดัง แพนดอร่า ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รมว.พม. เปิดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด ก้าวกล้า.พ้นความรุนแรง บูรณาการทุกภาคส่วน ข้ามผ่านความรุนแรงในสังคม

๐๔ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๒:๒๔

กรุงเทพฯ-4 เม.ย.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด ก้าวกล้า.พ้นความรุนแรง

รมว.พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเคหะชุมชนบ่อนไก่ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัย ก่อนปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชน

๒๐ ก.พ. ๒๐๑๗ ๐๐:๑๓

กรุงเทพฯ-20 ก.พ.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันนี้ (19 ก.พ. 60) เวลา 09.00 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: อาจารย์ศศินทร์บรรยายภาวะผู้นำให้ข้าราชการระดับสูง

๐๙ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๒:๑๗

กรุงเทพฯ-9 ก.พ.-บ้านพีอาร์ ข้าราชการได้ความรู้กันเต็มอิ่มกับหลักสูตร ทิศทางผู้นำและการบริหารคน ที่ได้ รศ.ดร.ศิริยุพา รุ่งเริงสุข ผอ.หลักสูตรการบริหารงานบุคคล แห่งสถาบันศศินทร์ จุฬาฯ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว

พม. จัดพิธีลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

๑๗ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๓:๔๑

กรุงเทพฯ-17 ต.ค.-กระทรวงการพัฒนาสังคม พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วย นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(ปลัด พม.) นำคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ข้าราชการ

พม. จับมือ กทม. สำรวจพื้นที่สวนลุมฯ เดินหน้าปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคนในสังคม ตั้งเป้าพื้นที่นำร่องแล้วเสร็จภายใน 6

๑๔ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๔:๒๑

กรุงเทพฯ-14 ก.ย.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่สวนลุมพินี ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วย นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จัดประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ปี 2559

๒๑ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๐๒

กรุงเทพฯ-21 ก.ค.-กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จัดประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ปี 2559พร้อมนำเสนอผลงานวิจัยสถานการณ์ด้านครอบครัวในสังคมไทย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2559ในหัวข้อ

ปลัด พม. เปิดเผยผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๙

๒๐ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๒๙

กรุงเทพฯ-20 ก.ค.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ โดยมีนายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.)

พม. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๙ เพื่อหารือทุกกระทรวง บูรณาการทำงานร่วมกัน ในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

๒๐ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๒๗

กรุงเทพฯ-20 ก.ค.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๙ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

รมว.พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

๐๗ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๒๑

กรุงเทพฯ-7 ก.ค.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

รมว.พม. ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างศูนย์ผู้สูงอายุ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งเยี่ยมผู้สูงอายุเพื่อให้โอกาส เกียรติ และกำลังใจ

๐๖ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๐:๑๐

กรุงเทพฯ-6 ก.ค.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนายอนุสันต์ เทียนทอง อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างศูนย์ผู้สูงอายุ

พม. จัดการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เพื่อประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล

๑๑ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๒๔

กรุงเทพฯ-11 พ.ค.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีทุกกระทรวง และผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เข้าร่วมประชุม

พม. เดินหน้าจัดระเบียบขอทาน ครั้งที่ ๗ พบส่วนใหญ่เป็นคนพิการ พร้อมทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ และสร้างความเข้าใจ (ร่าง) พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ.

๒๒ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๐:๓๖

กรุงเทพฯ-22 มี.ค.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันนี้ (๑๘ มี.ค. ๕๙) เวลา ๑๗.๔๕ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

รมว.พม. ผลักดันการดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ พร้อมเป็นประธานในพิธีมอบบ้านมั่นคงจำนวน ๑๓ ชุมชน ที่อำเภอชุมแพ

๒๓ ก.พ. ๒๐๑๖ ๑๐:๔๑

กรุงเทพฯ-23 ก.พ.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ มอบผ้าห่มกันหนาวให้ผู้ประสบภัยหนาวเป็นของขวัญปีใหม่ ๕๙ พร้อมมอบทุนการศึกษา เงินสงเคราะห์ ทุนประกอบอาชีพ

๒๕ ม.ค. ๒๐๑๖ ๐๘:๕๘

กรุงเทพฯ-3 ก.พ.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันนี้ (๒๐ ม.ค. ๕๙) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนบนพื้นที่สูง และมอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อ

พม. ส่งชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับชาวบ้านชุมชนริมคลองลาดพร้าว ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยรุกล้ำแนวลำคลองและทางระบายน้ำ

๒๖ ม.ค. ๒๐๑๖ ๐๙:๕๓

กรุงเทพฯ-3 ก.พ.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางเสาวนีย์ โขมพัตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง และโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า หลังจากกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์แก้ไขปัญหาชุมชนริมคลอง ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มกราคม

ปลัด พม. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การวิเคราะห์ และเฝ้าระวังสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด

๒๙ ม.ค. ๒๐๑๖ ๑๐:๒๒

กรุงเทพฯ-29 ม.ค.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การวิเคราะห์และเฝ้าระวังสถานการณ ทางสังคมจังหวัด ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ นายไมตรี กล่าวว่า

พม. จัดงาน พม. Wonderland ดินแดนสนุก ปลูกปัญญา มอบเป็นของขวัญสำหรับเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

๑๑ ม.ค. ๒๐๑๖ ๐๙:๐๓

กรุงเทพฯ-11 ม.ค.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันนี้ (๙ ม.ค. ๕๙) เวลา ๐๘.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ภายใต้ชื่องาน พม. Wonderland

ภาพข่าว: งานวันเด็กปี 59

๑๑ ม.ค. ๒๐๑๖ ๐๙:๐๑

กรุงเทพฯ-11 ม.ค.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ภายใต้ชื่องาน พม. Wonderland ดินแดนสนุก ปลูกปัญญา พร้อมด้วย นายไมตรี

ภาพข่าว: รับรางวัลองค์กรโปร่งใส่

๑๖ ธ.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๕๔

กรุงเทพฯ-16 ธ.ค.- นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯได้รับจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จากโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๕ (NACC Integrity Awards) ณ

พม. ยกระดับการบริหารจัดการงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานข้าราชการพลเรือนไทย-สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Program:

๑๖ ธ.ค. ๒๐๑๕ ๐๙:๓๙

กรุงเทพฯ-16 ธ.ค.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันนี้ (๑๕ ธ.ค. ๕๘) เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปพม.) เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

พม. จัดงานเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น ประจำปี

๑๑ ธ.ค. ๒๐๑๕ ๑๑:๓๗

กรุงเทพฯ-11 ธ.ค.-กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ วันนี้ (๑๐ ธ.ค. ๕๘) เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องปริ๊นซ์บอลรูม โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ สะพานขาว กรุงเทพฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานรางวัล ประชาบดี และเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก

พม. จัดงานเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น ประจำปี

๑๑ ธ.ค. ๒๐๑๕ ๑๑:๓๒

กรุงเทพฯ-11 ธ.ค.-กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ วันนี้ (๑๐ ธ.ค. ๕๘) เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องปริ๊นซ์บอลรูม โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ สะพานขาว กรุงเทพฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานรางวัล ประชาบดี และเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก

รมว.พม. หารือซีพีออลล์ เร่งขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนผู้พิการและผู้สูงอายุเข้าทำงานในเซเว่น-อีเลฟเว่น เพิ่มขึ้น

๐๙ ธ.ค. ๒๐๑๕ ๑๗:๕๑

กรุงเทพฯ-9 ธ.ค.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันนี้ (๘ ธ.ค. ๕๘) เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่ห้องรับรอง ชั้น ๙ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)

Gossip News: CHO สนับสนุนรถเมล์ชานต่ำให้กระทรวงพัฒนาสังคมฯ

๐๓ ธ.ค. ๒๐๑๕ ๑๓:๑๗

กรุงเทพฯ-3 ธ.ค.-IR network ทำความดี.ไม่มีวันหยุด สำหรับบมจ.ช.ทวี ดอลลาเซียน (CHO) ล่าสุดให้การสนับสนุนรถประจำทางใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ซึ่งเป็นแบบรถชานต่ำ แก่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ นำไปใช้ฝึกอบรมพนักงานของขสมก. ได้มีความรู้ เข้าใจ

ภาพข่าว: ปพม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ

๒๓ พ.ย. ๒๐๑๕ ๒๑:๐๕

กรุงเทพฯ-23 พ.ย.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย. ๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปพม.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ และหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในจังหวัดชลบุรี

ปลัด พม. มอบใบรับรององค์กรสาธารณประโยชน์ให้กับเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป เป็นองค์กรแรกในต่างประเทศ พร้อมร่วมหาแนวทางช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ

๑๙ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๑:๕๖

กรุงเทพฯ-19 พ.ย.-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันอังคารที่ ๑๗พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตนพร้อมด้วยคณะผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้เข้าเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปจากคณะผู้บริหารเมืองคูร์ (Chur) รัฐเกราบึนเดิน