ดีอีเอส ร่วมเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ"จิตอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด 19" มอบอาหารกลางวัน-อุปกรณ์ป้องกันฯ ณ สถาบันบำราศนราดูร /ชุมชนบางเขน

พฤหัส ๐๕ สิงหาคม ๒๐๒๑ ๑๗:๑๒
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ   พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี "จิตอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด 19" ภายใต้โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ โดยมีเจ้าหน้าที่และพนักงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมมอบอาหารกลางวันแก่บุคลากรทางการแพทย์ และมอบอุปกรณ์ป้องกันให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ณ สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค และผู้แทนจากชาวชุมชนบางเขน รับมอบ ณ ห้องประชุม 802 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ  รวมจำนวน 2 แห่งด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการปลูกจิตสำนึกให้คนไทย รวมทั้งบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงฯ มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ รู้จักการเสียสละ มีจิตใจสาธารณะ ร่วมแรง ร่วมมือ ในการทำสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม
ดีอีเอส ร่วมเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการจิตอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด 19 มอบอาหารกลางวัน-อุปกรณ์ป้องกันฯ ณ สถาบันบำราศนราดูร /ชุมชนบางเขน
ดีอีเอส ร่วมเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการจิตอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด 19 มอบอาหารกลางวัน-อุปกรณ์ป้องกันฯ ณ สถาบันบำราศนราดูร /ชุมชนบางเขน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด