ข่าวประชาสัมพันธ์ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ | newswit

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
(GCC 1111) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC1111 ประจำปี 2566 – 28 Aug
ICDL จัดงาน ICDL Digital Challenge
ICDL จัดงาน ICDL Digital Challenge
2023 ประกาศความร่วมมือ สคช. และพันธมิตร ยกระดับทักษะดิจิทัลไทยสู่สากล – ปีนี้การแข่งขัน ICDL Digital Challenge 15 Aug
กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับ สดช. และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย
กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับ สดช. และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย
(DUGA) จัดสัมมนา โครงการ เมืองยั่งยืน 2023 – ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ 05 Jul
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
(GCC 1111) สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ GCC1111 ประจำปี 2566 – May 2023
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
(GCC 1111) สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ GCC1111 ประจำปี 2566 – May 2023
ดีอีเอส - ETDA เปิดบิ๊กอีเว้นท์ดิจิทัล
ดีอีเอส - ETDA เปิดบิ๊กอีเว้นท์ดิจิทัล
กระตุ้นความสุขคนไทย – หมายเหตุถึงกองบรรณาธิการ : รายนามบุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวานายชาติชาย สุทธาเวช Feb 2023
ไซเบอร์ อีลีท รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น
ไซเบอร์ อีลีท รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น
จากโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ – ทั้งนี้ บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด Nov 2022
มรภ.สวนสุนันทาส่งมอบหุ่นยนต์สวัสดีพยาบาล
มรภ.สวนสุนันทาส่งมอบหุ่นยนต์สวัสดีพยาบาล
ให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข – Sep 2022
ดีอีเอส ปลื้มรับโล่รางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี
ดีอีเอส ปลื้มรับโล่รางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี
คนเก่ง คนกล้าในชุมชน สังคม และประเทศ – ในการนี้กระทรวงดิจิทัลฯได้รับคัดเลือกให้รับโล่รางวัล 2 หน่วยงาน คือ สป.ดศ. Sep 2022
ดีอีเอส ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ไทยพร้อม
ดีอีเอส ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ไทยพร้อม
APEC พร้อม ไทยเป็นเจ้าภาพเอเปค – พร้อมนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ Sep 2022
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมงาน
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมงาน
Digital Transformation 2022 บรรยายหัวข้อ PDPA Basic Human Rights in Digital World – การบรรยาย มีวัตถุประสงค์ Sep 2022
ดีอีเอส เร่งติดตามความคืบหน้า
ดีอีเอส เร่งติดตามความคืบหน้า
เน็ตประชารัฐ ระบบสื่อสาร Trunked Radio การนำเทคโนโลยี Metaverse สร้างประโยชน์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล – Aug 2022
ดีอีเอส ร่วม กภช. พิจารณา (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การเตือนภัยแห่งชาติด้วยดิจิทัลแบบบูรณาการ
ดีอีเอส ร่วม กภช. พิจารณา (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การเตือนภัยแห่งชาติด้วยดิจิทัลแบบบูรณาการ
พ.ศ.2566-2570 – โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ ผ่านการประชุมออนไลน์ Aug 2022
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ นำคณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ นำคณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
สถานีอุตุนิยมวิทยาการบินท่าอากาศยานเบตง – ตามมาตรฐานที่ ICAO กำหนด Aug 2022
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ บรรยายพิเศษ
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ บรรยายพิเศษ
เรื่อง PDPA และ กระทรวงยุติธรรม – Jul 2022
ดีอีเอส กำหนดทิศทางการดำเนินงานกองทุนดีอี
ดีอีเอส กำหนดทิศทางการดำเนินงานกองทุนดีอี
ปี 2566 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนำสู่กองทุนชั้นนำ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมไทย – โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ Jul 2022
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ บรรยายพิเศษ
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ บรรยายพิเศษ
เรื่อง PDPA และ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ – มีเนื้อหา ประกอบด้วย หลักการของ พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ขอบเขตการบังคับใช้ Jul 2022
ดีอีเอส ร่วมกำหนดนโยบายและการกำกับดูแล
ดีอีเอส ร่วมกำหนดนโยบายและการกำกับดูแล
ICT และโทรคมนาคม สำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ในเวที APT Policy and Regulatory Forum ครั้งที่ 22 – Jul 2022
ดีอีเอส ชูแผนงานด้านการพัฒนาดิจิทัลสำคัญของไทย
ดีอีเอส ชูแผนงานด้านการพัฒนาดิจิทัลสำคัญของไทย
ในเวที APAC Digital Innovation Congress ณ ประเทศสิงค์โปร์ – โดยการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ May 2022
ดีอีเอส ประชุมร่วมอนุฯ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
ดีอีเอส ประชุมร่วมอนุฯ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
ปูทางความร่วมมือไทย-ซาอุฯ ด้านการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูล เฝ้าระวังและจัดการอาชญากรรมทางไซเบอร์ May 2022
ชัยวุฒิต้อนรับทูตเวียดนาม ผลักดันความร่วมมือด้านดิจิทัล-ไอซีที
ชัยวุฒิต้อนรับทูตเวียดนาม ผลักดันความร่วมมือด้านดิจิทัล-ไอซีที
สร้างความมั่นคง เศรษฐกิจ-สังคม สองประเทศอย่างเป็นรูปธรรม – ในโอกาสนี้ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ และนายฟาน จี๊ ทัญ May 2022
ดีอีเอส หนุนโครงการ U Power Digital
ดีอีเอส หนุนโครงการ U Power Digital
Idea Challenge Season 6 เพิ่มจุดแข็งด้านดิจิทัลให้เด็กไทย – ทั้งนี้ โครงการปี 2565 กำหนด เปิด-ปิดรับใบสมัคร Apr 2022
ดีอีเอส ติวเข้มหลักสูตร สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ดีอีเอส ติวเข้มหลักสูตร สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
– โดย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เน้นย้ำว่าการผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปสู่การปฏิบัติ Apr 2022
ดีอีเอส จับมือ ITU พัฒนาทักษะดิจิทัลเด็กหญิง-สตรี
ดีอีเอส จับมือ ITU พัฒนาทักษะดิจิทัลเด็กหญิง-สตรี
– นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวระหว่างเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Apr 2022
ดีอีเอส หารือการจัดทำเว็บไซต์ศูนย์ฯ
ดีอีเอส หารือการจัดทำเว็บไซต์ศูนย์ฯ
หนุนโครงการเผยแผ่ในรูปแบบต่างๆ ของคณะกรรมการพระพุทธศาสนาแห่งชาติ – อาทิ การจัดอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรื่องหลวง Apr 2022
ดีอีเอส ติวเข้มหลักสูตร สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ดีอีเอส ติวเข้มหลักสูตร สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
– โดย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เน้นย้ำว่าการผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปสู่การปฏิบัติ Apr 2022
ดีอีเอส ร่วม GC-ASP: Walk into
ดีอีเอส ร่วม GC-ASP: Walk into
ICT Industry เพิ่มทักษะและพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลในประเทศไทย – รองปลัดกระทรวงฯ ได้กล่าวยินดีและขอบคุณ บริษัท Apr 2022