เพลย์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ กรุ้ป ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาการจัดการงานอีเวนท์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

พุธ ๑๔ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๑๓:๓๕
บริษัท เพลย์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ กรุ้ป จำกัด ร่วมกับ ภาควิชาการจัดการงานอีเวนท์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ได้จัดงานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาของภาควิชา LIVE EVENT CREATION AND MANAGEMENT คณะนิเทศศาสตร์

เพื่อให้มีแนวทางการประสานความร่วมมือและการร่วมดำเนินการที่ชัดเจนบนฐานความประสงค์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และ การให้บริการด้านวิชาการนี้ขึ้น

ทั้งนี้ ณัฐพงษ์ รอบคอบ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญของบริษัทเพลย์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในการสร้างองค์ความรู้ด้านดิจิตอลแพลตฟอร์มให้กับนิสิตนักศึกษาต่อไป

บริษัท เพลย์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเปิดประสบการณ์แนวใหม่ของสื่อบันเทิงรูปแบบต่างๆ ที่สามารถตอบโจทย์ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการหลากหลายได้ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก โดยผนึกกำลังความเชี่ยวชาญทั้งด้านสื่อบันเทิง, ไอที, การตลาด และ Fintech ตลอดจนการเชื่อมพันธมิตรด้านต่างๆทุกมิติอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อการพัฒนาตลาดธุรกิจบันเทิงดิจิตัลอย่างยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไม่หยุดนิ่ง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

IG: sparkapp.th

FB: @spark.officialthailand

Tiktok: spark_app

Youtube: spark_app

ที่มา: เพลย์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ กรุ้ป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด