มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาทุนฯ

พฤหัส ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๓:๔๗
มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา พร้อมส่งเสริมนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ โดยพร้อมให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ได้จบการศึกษาเป็นบัณฑิตคุณภาพ เป็นอนาคตของแวดวงนักการตลาดไทย
มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาทุนฯ

ทางมูลนิธิฯ จึงเปิดรับสมัคร นักศึกษาทุนต่อเนื่อง ประจำปี 2564 จำนวน 9 ทุน โดยจะให้การสนับสนุนการศึกษา จำนวน 36,000 บาท ต่อปี ต่อเนื่องจนจบการศึกษา (ภายใน 4 ปี) โดยไม่มีข้อผูกมัดในการใช้ทุนใดๆ พร้อมโอกาสให้ผู้รับทุนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ กับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ !! จึงนับเป็นโอกาสทางการศึกษาครั้งสำคัญ นอกจากจะได้รับทุนฯ เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองแล้ว ยังได้รับโอกาสสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนอีกด้วย

ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 25 มิถุนายน 2564

ข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.marketingthai.or.th/…ps-2021 หรือโทร 02-679-7360-3 สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

ที่มา: พีอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอส

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด