สมาคมการตลาด ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดหลักสูตร The CMO Academy : The Marketing Mutation ซึ่งเป็นหลักสูตร Flagship ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบโจทย์แก่ผู้บริหารระดับสูงด้านการตลาด หรือ Chief Marketing Officer โดยตรง มีเนื้อหาสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่ถูก disrupted โดยสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ผู้บริหารในโลกการตลาด

หลักสูตร The CMO Academy รุ่นที่ 7

๒๖ มี.ค. ๒๕๖๔ ๑๖:๓๑
กรุงเทพฯ-16 ก.ย.-สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง กับ B2B Marketing Strategy สมาคมการตลาดฯ จัดหลักสูตรการค้นหากลยุทธ์การตลาดและการขาย ที่ออกแบบให้ B2B Business โดยเฉพาะ เทรนด์และการตลาดของ B2B business ที่เปลี่ยนไปในยุค 2020ความแตกต่างของ Strategy และ Tacticsการหา Winning Strategy ทำได้อย่างไรกลยุทธ์รักษาและสร้างยอดขายจากลูกค้าเดิมกลยุทธ์ไหนที่เหมาะกับเรา และ อีกหลายหัวข้อที่น่าสนใจ เพื่อให้คุณเข้าใจวิธีกา

MAT จัดหลักสูตร B2B Marketing Strategy

๑๖ ก.ย. ๒๐๒๐ ๑๖:๕๑
กรุงเทพฯ-11 ก.ย.-สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง กับ B2B Marketing Strategy สมาคมการตลาดฯ จัดหลักสูตรการค้นหากลยุทธ์การตลาดและการขาย ที่ออกแบบให้ B2B Business โดยเฉพาะ เทรนด์และการตลาดของ B2B business ที่เปลี่ยนไปในยุค 2020ความแตกต่างของ Strategy และ Tacticsการหา Winning Strategy ทำได้อย่างไรกลยุทธ์รักษาและสร้างยอดขายจากลูกค้าเดิมกลยุทธ์ไหนที่เหมาะกับเรา และ อีกหลายหัวข้อที่น่าสนใจ เพื่อให้คุณเข้าใจวิธีกา

MAT จัดหลักสูตร B2B Marketing Strategy

๑๑ ก.ย. ๒๐๒๐ ๑๖:๓๒