สถาบันการบินพลเรือนเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท

อังคาร ๐๘ มิถุนายน ๒๐๒๑ ๑๕:๒๑
สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน รอบ 2 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยเปิดรับสมัครผ่านทาง E-mail ส่งเอกสารการรับสมัครพร้อมสำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร จำนวน 600 บาท ได้ที่ E-mail : [email protected] และ สมัครทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารการสมัครพร้อมสำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครและค่าจัดส่งบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ 650 บาท ได้ที่ นายลักษณ์ สังเกตุใจ กองวิชาบริหารการบิน ชั้น 12 สถาบันการบินพลเรือน 1032/355 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สำหรับใบสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและใบแจ้งการชำระเงินผ่านระบบ Teller Payment สถาบันการบินพลเรือน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.catc.or.th/masterofmanagement/ ได้ตั้งแต่วันเปิดรับสมัคร - 14 มิถุนายน 2564 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบให้ติดตาม วัน เวลา สถานที่ ในการสอบได้ทาง www.catc.or.th และ Facebook: catcthailand สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 5741 ต่อ 8564, 8811 หรือ E-mail : [email protected], [email protected]

ที่มา: สถาบันการบินพลเรือน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด