วศ. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

อังคาร ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๑ ๑๑:๑๕
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยนางสุบงกช ทรัพย์แตง หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร สำนักเทคโนโลยีชุมชน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการ"ไปรษณีย์เพิ่มสุข" ที่ส่งเสริมคนไปรษณีย์ทำดีด้วยหัวใจ โดยให้ความรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักของบุคลากรของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และประชาชน เรื่องเชื้อไวรัสโควิด(COVID-19) การป้องกัน และลดโรคที่สามารถป้องกันได้ โดยการอบรม"การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและสเปย์แอลกอฮอล์" ให้แก่ บุคลากรของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และประชาชนที่พื้นที่ โดยมีเข้ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องรับรอง 1 มุม A อาคารบริหาร ปณท ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ
วศ. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด(COVID-19) ในประเทศไทย และอีกหลาย ประเทศทั่วโลก ส่งผลให้ประชาชนต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส อีกทั้งเจลล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อ และป้องกันโรคกำลังเป็นที่ต้องการเป็นจำนวนมาก กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร สำนักเทคโนโลยีชุมชน จึงได้เผยแพร่วิธีการทำเจลล้างมือสูตรกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งเป็นสูตรที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ประชาชนทั่วไปสามารถทำได้ด้วยตนเอง อีกทั้งสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันเชื้อไวรัสได้

ที่มา: กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด