สถาบันการบินพลเรือน เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ICAO : CORSIA VERIFICATION ในรูปแบบ Virtual Classroom

พฤหัส ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๖:๔๘
สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจกระทรวงคมนาคม สถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านการบิน ที่ครบวงจร แห่งเดียวในประเทศไทยและสมาชิกประเภท Full Member โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ICAO : CORSIA VERIFICATION หัวข้อ "The Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) Verification" สำหรับหน่วยงานในอุตสาหกรรมการบิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานที่กำกับดูแลสิ่งแวดล้อมเฉพาะทางด้านการตรวจสอบปริมาณการปล่อยคาร์บอน ในโครงการชดเชยและลดคาร์บอนสำหรับการบินระหว่างประเทศ
สถาบันการบินพลเรือน เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ICAO : CORSIA VERIFICATION ในรูปแบบ Virtual Classroom

โดยเนื้อหาของบทเรียน ประกอบไปด้วยการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวิธีการการใช้เชื้อเพลิง (Fuel Use Monitoring Methods: FUMMs) และเครื่องมือประมาณการคาร์บอนไดออกไซด์ (ICAO CORSIA CO2 Estimation and Reporting Tool: CERT) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ICAO เรื่อง MRV ได้แก่ การสังเกตการณ์ (Monitoring), การรายงาน (Reporting), และการตรวจประเมิน (Verification) ทั้งนี้ การเรียนการสอนของหลักสูตรจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ถ่ายทอดด้วยวิทยากรผู้มากประสบการณ์จาก ICAO เมื่อจบการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจาก ICAO เพื่อเป็นเครื่องมือการันตีจากความรู้ที่ได้ว่าผู้เข้าฝึกอบรมสามารถเขียนส่งรายงาน พร้อมระบุขอบเขตของการบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าว เป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ก่อนนำไปใช้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินองค์กรของตนเอง ต่อไป

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Classroom ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งรองรับ ทุกอุปกรณ์ สามารถติดตั้งและใช้ประชุมใน Smart Phone, Tablet, Notebook หรือ Computer ได้ทุกรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการ Social Distancing ที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเพิ่มจำนวนผู้ติดต่อโรค ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะนี้ อีกด้วย

*** เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 (ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16 - 19 มีนาคม 2564) ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ itrain.catc.or.th หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-272-5741 ต่อ 8571, 086-628-1611 E-mail: [email protected]/…c.or.th ***

ที่มา: สถาบันการบินพลเรือน

สถาบันการบินพลเรือน เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ICAO : CORSIA VERIFICATION ในรูปแบบ Virtual Classroom

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด