สนพ.แพร่ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 1 /2564

จันทร์ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๐๙:๑๗
วันที่ 17 ม.ค. 64 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการเปิดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 17 -31 ม.ค. 64 มีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 20 คน โดยมี นายวิริยะ ทองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เป็น ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรม จะเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ต่อไป
สนพ.แพร่ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 1 /2564
สนพ.แพร่ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 1 /2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด