ข่าวประชาสัมพันธ์ไทย-ไลซาท | newswit

มอบความสุขสู่ชุมชน – เมื่อเร็วนี้
มอบความสุขสู่ชุมชน – เมื่อเร็วนี้
ๆ ณ โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย จ.พระนครศรีอยุธยา 23 Jan
ไทย-ไลซาท สานต่อโอกาสทางการศึกษา
ไทย-ไลซาท สานต่อโอกาสทางการศึกษา
จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 – May 2023
ไทย-ไลซาท ใส่ใจชุมชน – โดยมี
ไทย-ไลซาท ใส่ใจชุมชน – โดยมี
สุเมธ ภิญโญรัตนโชติ (ที่ 3 จากซ้าย) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามบัณฑิต เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ Apr 2023
ไทย-ไลซาท สานต่อโอกาสทางการศึกษา
ไทย-ไลซาท สานต่อโอกาสทางการศึกษา
จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 – โดยมี กรธวัช กิ่งเงิน (ที่ 3 จากซ้าย) Jun 2022
ภาพข่าว: ไทย-ไลซาท ได้ฤกษ์เปิดโรงงานใหม่ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา – กรุงเทพฯ--2 ก.ย.--โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น นางพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการบริหาร (กลาง) พร้อมด้วย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง นำโดย นายกรธวัช กิ่งเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด (ขวา) พร้อมด้วย นางอรฤดี ณ ระนอง กรรมการ (ที่ 2 จากขวา) และนายธนพล ศิริธนชัย