ไทย-ไลซาท สานต่อโอกาสทางการศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 20

16 Jun 2022

บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์ สานต่อกิจกรรมส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมใส่ใจคุณภาพชีวิตครอบครัวพนักงาน จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 จำนวน 11 ทุน ให้แก่บุตรพนักงานที่มีการเรียนดีและประพฤติดี ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมี พนม พรมมิรัตนะ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ตัวแทนบุตรพนักงาน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการศึกษาให้กับผู้ปกครอง รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต

ไทย-ไลซาท สานต่อโอกาสทางการศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 20

โดยมี กรธวัช กิ่งเงิน (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานอุตสาหกรรม และ วุฒิชัย เจริญพงษ์สุข (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 จ.พระนครศรีอยุธยา

สำหรับพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในภารกิจเพื่อสังคมด้านการศึกษา ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด และจัดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่ปี 2545 โดยได้ดำเนินการมอบทุนไปแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 82 ทุน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นรากฐานที่ดีในการสร้างสังคมที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน