ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง | newswit

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มอบอุปกรณ์กีฬา
แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มอบอุปกรณ์กีฬา
และขนมเป็นของขวัญให้แก่น้องๆ ร.ร. สุเหร่าทับช้าง , ร.ร. หัวหมาก และชุมชนทับแก้ว เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ – Jan 2020
แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มอบของขวัญ
แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มอบของขวัญ
และขนมให้แก่เด็กๆในชุมชนทับแก้ว และเด็กๆ โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง กับ โรงเรียนหัวหมาก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2561 Jan 2018
โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง เขตประเวศ จัดงานวันเด็ก – กรุงเทพ--12 ม.ค.--เขตประเวศ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2541 ทางโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง เขตประเวศ โดยคณะครู อาจารย์ กรมการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ได้ร่วมกันจัดงานวันเด็ก เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2541 โดยมีนายฉัตรชัย ใจงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อให้เด็กรู้ซึ้งถึงคุณค่าของตน ว่าเด็กมีความสำคัญต่อชาติ บ้านเมืองในอนาคต