ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลหาดใหญ่ | newswit

หาดทิพย์ ประกาศยกเลิกการจัดงานวิ่ง
หาดทิพย์ ประกาศยกเลิกการจัดงานวิ่ง
HAADTHIP FAN RUN 2021 – ไม่ขอเงินคืน แต่ขอรับเสื้อที่ระลึก เพื่อร่วมทำบุญให้แก่ศูนย์รังสีรักษาฯ Oct 2021
โมเดอร์ฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์
โมเดอร์ฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ให้แก่ทีมแพทย์และสาธารณสุขต่อสู้ภัยโควิด – โมเดอร์ฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ Jul 2021
พรูเด็นเชียล จับมืออีสท์สปริง
พรูเด็นเชียล จับมืออีสท์สปริง
อินเวสท์เมนทส์ ร่วมช่วยคนไทยสู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนทุนจัดสร้างศูนย์บริการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ Jun 2021
INET จับมือ ม.สงขลานครินทร์พัฒนา
INET จับมือ ม.สงขลานครินทร์พัฒนา
“VClean” เครื่องฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV-C พร้อมส่งมอบให้โรงพยาบาล องค์กรท้องถิ่นจังหวัดและมหาวิทยาลัย – บริษัท Jul 2020
ภาพข่าว: หาดทิพย์ จัดวิ่ง “Haadthip
ภาพข่าว: หาดทิพย์ จัดวิ่ง “Haadthip
Fan Run 2020” เพื่อนำเงินรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย สมทบทุนซื้อเครื่องสแกนมะเร็งลำไส้ใหญ่ Feb 2020
หาดทิพย์ จัดวิ่ง “Haadthip Fan
หาดทิพย์ จัดวิ่ง “Haadthip Fan
Run 2020” เพื่อนำเงินรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย สมทบทุนซื้อเครื่องสแกนมะเร็งลำไส้ใหญ่ Feb 2020
ภาพข่าว: โฮมโปร มอบ 1 ล้าน ให้
ภาพข่าว: โฮมโปร มอบ 1 ล้าน ให้
โรงพยาบาลหาดใหญ่ ร่วมสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง – Aug 2018
ภาพข่าว: มอบ 2 ล้าน ให้ โรงพยาบาลหาดใหญ่
ภาพข่าว: มอบ 2 ล้าน ให้ โรงพยาบาลหาดใหญ่
ร่วมสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง – Aug 2018
CAT จับมือ องค์การเภสัชกรรม และ โรงพยาบาลหาดใหญ่ เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดซื้อเวชภัณฑ์ ด้วย CAT supply chain visibility – นายชัยยุทธ สันทนานุการ รักษาการในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่า CAT ขานรับนโยบาย Digital Economy ของภาครัฐ ด้วยการพัฒนาระบบ e-Logistics & DC, SOA Platform ภายใต้ชื่อบริการ "CAT Supply Chain Visibility"
CAT จับมือ องค์การเภสัชกรรม และ โรงพยาบาลหาดใหญ่ เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดซื้อเวชภัณฑ์ ด้วย CAT supply chain visibility – นายชัยยุทธ สันทนานุการ รักษาการในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่า CAT ขานรับนโยบาย Digital Economy ของภาครัฐ ด้วยการพัฒนาระบบ e-Logistics & DC, SOA Platform ภายใต้ชื่อบริการ “CAT Supply Chain Visibility”
พิธานพาณิชย์ - อริยะมอเตอร์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
พิธานพาณิชย์ - อริยะมอเตอร์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
สานต่อชีวิตเพื่อเพื่อนมนุษย์ – สำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคโลหิต Mar 2015
ภาพข่าว: ชไนเดอร์ อิเล็คทริค มอบเงิน 2 ล้านบาท สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่ – กรุงเทพฯ--18 มี.ค.--เวิรฟ นายกษพล บวรศรีการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริหารจัดการพลังงาน บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ที่สองจากขวา) เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 2,000,000 บาทถ้วน ให้แก่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยมีนายแพทย์กมล วีระประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ (ที่สองจากซ้าย) เป็นตัวแทนรับ เพื่อนำไปสมทบทุนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์