พรูเด็นเชียล จับมืออีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ ร่วมช่วยคนไทยสู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนทุนจัดสร้างศูนย์บริการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจที่โรงพยาบาลหาดใหญ่

01 Jun 2021

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("พรูเด็นเชียล ประเทศไทย") และ อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ บริษัทบริหารการลงทุนชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ร่วมมอบงบประมาณสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อสร้างห้องแยกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Airborne Infectious Isolation Room: AIIR) สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยที่ประสบกับโรคทางเดินหายใจ ซึ่งรวมถึงโรคโควิด-19

พรูเด็นเชียล จับมืออีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ ร่วมช่วยคนไทยสู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนทุนจัดสร้างศูนย์บริการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจที่โรงพยาบาลหาดใหญ่

โดยการมอบงบประมาณสนับสนุนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกองทุนฟื้นฟูโควิด-19 ของพรูเด็นเชียล (Prudential COVID-19 Relief Fund) ที่มอบงบประมาณกว่า 4.9 ล้านบาท เพื่อสร้างห้องแยกโรคติดเชื้อระบบทาง เดินหายใจ และคลินิกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Acute Respiratory Infection (ARI) Clinic) ให้แก่โรงพยาบาลด่านหน้าทั้ง 4 แห่งในประเทศไทย ซึ่งกองทุนฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือชุมชนต่าง ๆ ที่กลุ่ม พรูเด็นเชียลเข้าไปดำเนินธุรกิจทั้งในภูมิภาคเอเชีย สหรัฐอเมริกา และแอฟริกา ผ่านการสนับสนุนโครงการ การกุศลและกิจกรรมของชุมชน ที่ส่งเสริมให้พวกเขาสามารถต่อสู้กับผลกระทบต่าง ๆ อันเกิดจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ

การสร้างห้องแยกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาลหาดใหญ่นี้นับเป็นการก่อสร้างแห่งที่ 3 ตามโครงการฯ ของพรูเด็นเชียล ประเทศไทย หลังจากที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ ศูนย์การแพทย์ กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 และเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลสงฆ์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

เรียกได้ว่าการสนับสนุนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการตอกย้ำการดำเนินงานและความมุ่งมั่นตามจิตวิญญาณ 'We DO Good' หรือ พวกเราคือคนที่ลงมือทำสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมและชุมชนของพรูเด็นเชียล ประเทศไทย รวมทั้งการดูแลคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยอย่างต่อเนื่อง