โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

มูลนิธิโอสถสภามอบรถเข็นความดันลบ ร่วมเป็นพลังสู้โควิด-19

๑๕ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๐๙:๕๐

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ที่ 3 จากซ้าย) รับมอบรถเข็นความดันลบสำหรับใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร มูลค่ารวม 1,320,000 บาท จากนายพรพัฒน์ มิตรานนท์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิโอสถสภา (ที่ 4 จากซ้าย) โดยมีนางสุธิดา เสียมหาญ

วันนี้ - 21 พ.ค. 53 รพ.กทม. 9 แห่ง ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ

๑๙ พ.ค. ๒๐๑๐ ๐๘:๕๕

กรุงเทพฯ-19 พ.ค.-กองประชาสัมพันธ์ กทม. รายงานข่าวจากกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 พ.ค. 53 โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 แห่ง ยังคงเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยตามปกติ สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่ง เปิดบริการครึ่งวันเช้า

กทม. จัดประชุมวิชาการวัคซีนไอพีดีแก่แพทย์ พยาบาลในสังกัด กว่า 400 คน เตรียมรับมือโรคปอดบวม-โรคไอพีดีในเด็ก

๒๒ ก.ย. ๒๐๐๙ ๑๔:๐๙

กรุงเทพฯ-22 ก.ย.-กทม. กทม. จัดประชุมวิชาการแพทย์ และพยาบาลกว่า 400 คน จาก 10 โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร สร้างความรู้เรื่องปอดบวม และโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส รวมทั้งวัคซีนไอพีดี ที่สามารถช่วยป้องกันปอดบวมที่เกิดจากเชื้อนิวโมคอคคัสได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการเตรียมความพร้อมแพทย์

กทม. พร้อมให้ทามิฟลูดูแลผู้ป่วยไข้หวัด 2009

๑๓ ก.ค. ๒๐๐๙ ๑๖:๔๘

กรุงเทพฯ-13 ก.ค.-กองประชาสัมพันธ์ กทม. นายแพทย์ไกรจักร แก้วนิล รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประชุมระดมสมองผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จากโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง คือ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

โรงพยาบาลสังกัดกทม. ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA เพิ่มอีก 4 แห่ง

๑๘ มี.ค. ๒๐๐๘ ๑๐:๕๖

กรุงเทพฯ-18 มี.ค.-กทม. นายสิทธิสัตย์ เจียมวงศ์แพทย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าว พบกันจันทร์ละหน คนกับข่าวเรื่อง โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับมาตรฐาน HA โดยมี ศ.พิเศษ มานิต ศรีประโมทย์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมแถลง ณ ห้องรัตนโกสินทร์

กทม.ชี้แจงเรื่องโรงพยาบาลตากสินให้การรักษาพยาบาลได้มาตรฐาน

๑๗ เม.ย. ๑๙๙๘ ๐๙:๑๒

กรุงเทพ-17 เม.ย.-กปส.กทม. ตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าว โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร แถวคลองสาน ทำความสะอาดแผลไม่ได้มาตรฐาน ไม่ทราบว่าบุรุษพยาบาลผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือไม่ นั้น นายปิยเมธิ ยอดเณร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้ตรวจสอบแล้วเมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2541 เวลาประมาณ