ข่าวประชาสัมพันธ์แพทยศาสตรบัณฑิต | newswit

จุฬาฯ เปิดตัวหลักสูตรควบข้าม 2
จุฬาฯ เปิดตัวหลักสูตรควบข้าม 2
ปริญญา ภายใน 6 ปี ปริญญาตรีทันตแพทยศาสตร์ และปริญญาโทวิศวกรรมชีวเวช หลักสูตรควบข้ามระดับข้ามศาสตร์ – 06 Feb
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ต้อนรับ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ต้อนรับ
นศ.แพทย์ ว.แพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โชว์ของ Art and My Life – 08 Sep
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) – Feb 2023
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) – รอบที่ 2จำนวน 6 Feb 2023
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) – รับสมัครจำนวน 32 Dec 2022
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัด Open Day 2023 แนะนำหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิตแนวใหม่ ที่เน้นการสร้างแพทย์ที่เป็นผู้ให้ผู้พัฒนา Nov 2022
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัด Open Day 2023 แนะนำหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิตแนวใหม่ ที่เน้นการสร้างแพทย์ที่เป็นผู้ให้ผู้พัฒนา Nov 2022
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน PSCM
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน PSCM
MD OPEN DAY 2023 – ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565เวลา 08.00-12.30 น.รับสมัครจำนวน 200 คน!สามารถลงทะเบียนได้ที่ : Oct 2022
จุฬาฯ เปิดหลักสูตรควบข้ามระดับ
จุฬาฯ เปิดหลักสูตรควบข้ามระดับ
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรแรกในไทย – ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ Dec 2021
มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
สะพานบุญมอบทุน น.ศ.แพทย์ – คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ Dec 2021
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 – Nov 2021
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 โดยความร่วมมือกับ University College Nov 2021
ม.ธรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตรแพทย์แนวใหม่
ม.ธรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตรแพทย์แนวใหม่
(ตรีควบโท) – เปิดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ควบปริญญาโทด้านการบริหารโรงพยาบาลและกฎหมายทางการแพทย์ เรียน 7 ปี ได้รับ Sep 2021
ม.พะเยา เปิดรับสมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ม.พะเยา เปิดรับสมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2564 – ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และพิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าสมัคร Jun 2021
ม.พะเยา ต้อนรับ คณะกรรมการแพทยสภา
ม.พะเยา ต้อนรับ คณะกรรมการแพทยสภา
ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต – Oct 2020
ซีเอ็มเอ็มยู ผนึก รามาฯ เปิดหลักสูตร
ซีเอ็มเอ็มยู ผนึก รามาฯ เปิดหลักสูตร
2 ปริญญา “แพทย์นักบริหาร” ขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทย พร้อมตั้งรับวิกฤตสุขภาพทั่วโลก – วิทยาลัยการจัดการ Jun 2020
ภาพข่าว: ซีเอ็มเอ็มยู ผนึก รามาฯ
ภาพข่าว: ซีเอ็มเอ็มยู ผนึก รามาฯ
เปิดหลักสูตร “แพทย์นักบริหาร” ขับเคลื่อนสาธารณสุขไทย – ภาพจากซ้ายอ. ดร. ฐิติวัฒน์ สังขวร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา Jun 2020
สจล. เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์
สจล. เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์
หลักสูตรนานาชาติ รอบที่ 2 – Mar 2020
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 Feb 2020
รามาฯ จับมือวิศวะ มหิดล ผนึกพลังผลิตแพทย์นวัตกร
รามาฯ จับมือวิศวะ มหิดล ผนึกพลังผลิตแพทย์นวัตกร
ครั้งแรกในประเทศไทย โครงการร่วม“หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์” – ศ. Oct 2019
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแนวใหม่เรียน
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแนวใหม่เรียน
7 ปี ได้ 2 ปริญญา หลักสูตรแรกของประเทศไทย โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยยูซีแอล และโรงพยาบาลตำรวจ – ศาสตราจารย์ Oct 2019
ครั้งแรกในไทย หลักสูตรแพทย์แนวใหม่
ครั้งแรกในไทย หลักสูตรแพทย์แนวใหม่
เรียน 7 ปี 2 ปริญญา – หลักสูตรแพทย์แนวใหม่ 7 ปี 2 ปริญญา จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ UCL สหราชอาณาจักร Sep 2019
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดี
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดี
กับคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ที่ผ่านการประเมินรับรองสถาบันและหลักสูตร Sep 2019
สจล. โชว์หลักสูตร “แพทยศาสตรบัณฑิต”
สจล. โชว์หลักสูตร “แพทยศาสตรบัณฑิต”
ยุคไฮเทคฯ ผสานศาสตร์วิชาชีพร่วมทักษะวิจัย - พัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูง – Feb 2018
“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ร่วมกับ
“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ร่วมกับ
“ยูซีแอล” มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต – ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ Feb 2018
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ – ตั้งแต่วันที่ Dec 2017
ต้นแบบชีวิต นพ.ทรงยศ จันทจิตร์
ต้นแบบชีวิต นพ.ทรงยศ จันทจิตร์
ศัลยแพทย์มือหนึ่ง DREAMCLINIC – กระทั่งปี 2545 จึงมาเป็นแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ทั่วไปของโรงพยาบาลรามาธิบดีและศึกษ Jul 2015
มหาวิทยาลัยการแพทย์คูร์สก์ (Kursk
มหาวิทยาลัยการแพทย์คูร์สก์ (Kursk
State Medical University) ที่ประเทศรัสเซีย – Kursk State Medical University Mar 2015