ข่าวประชาสัมพันธ์เอชไอวี | newswit

ม.มหิดลพร้อมพัฒนาเทคโนโลยีจีโนมิกส์
ม.มหิดลพร้อมพัฒนาเทคโนโลยีจีโนมิกส์
เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง – ศาสตราจารย์ นายแพทย์มานพ พิทักษ์ภากร หัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำ 26 May
สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ วันวาเลนไทน์
สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ วันวาเลนไทน์
2566 ภายใต้แนวคิด Love is all around ให้รักที่ปลอดภัยอยู่รอบตัวเรา – นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา 08 Feb
M-A-C Cosmetics จับมือคิง พาวเวอร์
M-A-C Cosmetics จับมือคิง พาวเวอร์
รณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก ผ่านสีสันแห่งพลังเมคอัพ จุดประกายความหวังเพื่อผู้ติดเชื้อ – M-A-C Cosmetics 09 Dec
AHF (ประเทศไทย) จับมือพณิชยการบางนา
AHF (ประเทศไทย) จับมือพณิชยการบางนา
จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก 2022 ส่งเสริมความตระหนักรู้ การป้องกันและยุติเอชไอวี/เอดส์ ให้กับเยาวชน – คุณกฤษสยาม 02 Dec
มูลนิธิแอ็พคอม (APCOM Foundation)
มูลนิธิแอ็พคอม (APCOM Foundation)
เปิดตัวฮีโร่ตัวจริง ในงานมอบรางวัล HERO Awards 2022 ห้ามพลาด! วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นี้ – 03 Oct
CGTN: เผิง ลี่หยวน กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันวัณโรคสากล ประจำปี 2565 – "ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ การทำงานอย่างหนักขององค์การอนามัยโลกและความพยายามร่วมกันของประชาคมโลก ได้ช่วยให้ทั่วโลกมีความก้าวหน้าอย่างชัดเจนในการต่อสู้กับวัณโรค" นางเผิงกล่าว"รัฐบาลจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการป้องกันและรักษาวัณโรค และได้บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ระดับชาติเฮลตี้ ไชน่า (Healthy China) โดยได้มีการจัดตั้งกองทุนพิเศษเพื่อให้บริการติดตามอาการและให้ยาต้านวัณโรคแก่ผู้ป่วยฟรี
สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ วันวาเลนไทน์
สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ วันวาเลนไทน์
2565 เน้นย้ำ Start Safe SEX, Use Condom: รักปลอดภัยเริ่มที่ ถุงยางอนามัย – นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา Feb 2022
สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ วันวาเลนไทน์
สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ วันวาเลนไทน์
2565 เน้นย้ำ Start Safe SEX, Use Condom: รักปลอดภัยเริ่มที่ ถุงยางอนามัย – นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา Feb 2022
CCTV+: เผิง ลี่หยวน ส่งความปรารถนาดีถึงเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี เนื่องในวันเอดส์โลก – นางเผิง ผู้ดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีขององค์การอนามัยโลก (WHO) ด้านวัณโรคและเอชไอวี/เอดส์ ได้ส่งสารผ่านวิดีโอไปถึงนักเรียนของโรงเรียนหลินเฟินเรดริบบ้อน ซึ่งครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งโรงเรียนในปีนี้ในวิดีโอดังกล่าว นางเผิงได้กล่าวถึงความทรงจำที่มีร่วมกับครูและนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา พร้อมกับสอนให้เด็ก ๆ เรียนรู้จากบุคคลต้นแบบรอบตัวของพวกเขา
CGTN: เผิง ลี่หยวน ส่งสารถึงนักเรียนโรงเรียนหลินเฟินเรดริบบ้อน เนื่องในวันเอดส์โลก – โรงเรียนหลินเฟินเรดริบบ้อนให้การศึกษาแก่เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี และครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งโรงเรียนในปีนี้นางเผิงได้กล่าวถึงช่วงเวลาอันแสนอบอุ่นที่เธอเคยใช้ร่วมกับครูและนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา พร้อมกับให้กำลังใจเด็ก ๆ ให้แบ่งปันความรักและสนุกกับชีวิตในวัยเด็กต่อไปในวาระครบรอบ 10 ปี
มูลนิธิแอ็พคอม ประเทศไทย จัดงานมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่อุทิศตนทำงานรณรงค์ด้านเอชไอวีและความหลากหลายทางเพศทั่วภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
มูลนิธิแอ็พคอม ประเทศไทย จัดงานมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่อุทิศตนทำงานรณรงค์ด้านเอชไอวีและความหลากหลายทางเพศทั่วภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
– งานฮีโร่อวอร์ด 2021 จัดขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของเหล่าฮีโร่ผู้ทำงานช่วยเหลือสังคมในหลายรูปแบบ Nov 2021
ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตัวเอง การพลิกโฉมครั้งใหญ่ของคนไทยในการตรวจเอชไอวี!
ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตัวเอง การพลิกโฉมครั้งใหญ่ของคนไทยในการตรวจเอชไอวี!
– โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาหากเราอยากจะไปตรวจเอชไอวี อาจจะต้องเสียเวลาประมาณ 1 วัน ตั้งแต่นัดจองคิว ดำเนินการตรวจ Aug 2021
สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ตรวจเอชไอวี
สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ตรวจเอชไอวี
1 กรกฎาคม 2564 ตรวจฟรี ตรวจเร็ว รักษาเร็ว รักษาฟรี – นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา Jun 2021
CCTV+: เผิง ลี่หยวน วอนทั่วโลกจับมือป้องกัน-รักษาโรคเอดส์และวัณโรค – นางเผิงกล่าวว่า ความพยายามร่วมกันของประชาคมโลกส่งผลให้ทั่วโลกประสบผลสำเร็จอย่างเด่นชัดในการป้องกันและรักษาโรคเอดส์และวัณโรคในช่วงหลายปีมานี้นางเผิงกล่าวว่า จีนค่อย ๆ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างสถาบันป้องกันและรักษาโรคเอดส์และวัณโรค โดยจีนสามารถรักษาระดับความชุกของโรคเอดส์ไว้ในระดับต่ำได้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน อุบัติการณ์ของวัณโรคก็ลดลงกว่า 40% และอัตราการเสียชีวิตก็ลดลงกว่า 70% ตลอด
สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ วันวาเลนไทน์
สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ วันวาเลนไทน์
2564 เน้นย้ำ ชีวิตวิถีใหม่กับเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย – นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา Feb 2021
มูลนิธิรักษ์ไทย จับมือสถานทูตเนเธอร์แลนด์
มูลนิธิรักษ์ไทย จับมือสถานทูตเนเธอร์แลนด์
จัดเสวนายุติเอดส์ใน 10 ปี เนื่องในวันเอดส์โลก – เนื่องในวันเอดส์โลก Dec 2020
การดำเนินการสำรวจในผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีและบุคคลที่มีความเสี่ยงที่พบกับการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ทันเตรียมการ
การดำเนินการสำรวจในผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีและบุคคลที่มีความเสี่ยงที่พบกับการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ทันเตรียมการ
ในการรับบริการด้านเอชไอวี – การสำรวจนี้จะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำโทรเวชกรรม (telemedicine) Nov 2020
ก.แรงงาน ยกย่อง อาหารสยาม คว้ารางวัล
ก.แรงงาน ยกย่อง อาหารสยาม คว้ารางวัล
ASEAN Business Coalition on AIDS – นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดย Nov 2020
ม.มหิดล วิจัยเพิ่มทางเลือกตรวจเอชไอวีออนไลน์
ม.มหิดล วิจัยเพิ่มทางเลือกตรวจเอชไอวีออนไลน์
– รองศาสตราจารย์ ดร.โธมัส กวาดามูซ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ Nov 2020
สคร.12 สงขลา แนะ “New Normal –
สคร.12 สงขลา แนะ “New Normal –
New HIV Testing : เอชไอวี ตรวจฟรี รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันได้” – สำนักงานป้องการควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา Jul 2020
สคร.12 สงขลา แนะ “New Normal –
สคร.12 สงขลา แนะ “New Normal –
New HIV Testing : เอชไอวี ตรวจฟรี รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันได้” – นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา Jul 2020
ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ชวนบริจาคสิ่งของและปัจจัย
ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ชวนบริจาคสิ่งของและปัจจัย
ช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุ หลังกระทบหนักเผชิญวิกฤตโควิด -19 – Jun 2020
มูลนิธิแอ็พคอมตั้งกองทุน #CoronaAPCOMpassion
มูลนิธิแอ็พคอมตั้งกองทุน #CoronaAPCOMpassion
สู้โควิด-19 – ในช่วงเวลาที่โรคระบาดส่งผลให้เกิดความหวาดกลัว ความเครียด และความไม่แน่นอนในสังคมเป็นวงกว้าง Apr 2020
ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ชวนทำบุญรับปีหนูทอง
ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ชวนทำบุญรับปีหนูทอง
ร่วมบริจาคสิ่งของและปัจจัย ช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุ – Jan 2020
1 ธ.ค. 2562 วันเอดส์ โลก สคร.12
1 ธ.ค. 2562 วันเอดส์ โลก สคร.12
แนะ พลังชุมชน ร่วมขับเคลื่อนยุติปัญหาเอดส์ – นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ Nov 2019
ฮีโร่ 10 คนด้านเอชไอวีและกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศได้รับการยกย่องในงานกาล่าวันเอดส์โลก
ฮีโร่ 10 คนด้านเอชไอวีและกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศได้รับการยกย่องในงานกาล่าวันเอดส์โลก
และวันสิทธิมนุษยชนสากล – ฮีโร่ (HERO) ย่อมาจาก HIV (เอชไอวี) Equality (ความเสมอภาค) และ Rights (สิทธิ์) Nov 2019
1 ธันวาคม วันเอดส์โลก สคร.11 รณรงค์รวมพลังยุติเอดส์
1 ธันวาคม วันเอดส์โลก สคร.11 รณรงค์รวมพลังยุติเอดส์
– แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เผยว่า Nov 2019
อดีตนางงามจักรวาลร่วมเป็นเจ้าภาพงานฮีโร่
อดีตนางงามจักรวาลร่วมเป็นเจ้าภาพงานฮีโร่
อวอร์ด งานกาล่าที่ระดมทุนเพื่อการทำงานด้านเอชไอวี และสิทธิ์ของกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก – Nov 2019
ฮีโร่ อวอร์ดส์ รางวัลของคนที่ทำงานด้านเอชไอวีและกลุ่มความหลากหลายทางเพศในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
ฮีโร่ อวอร์ดส์ รางวัลของคนที่ทำงานด้านเอชไอวีและกลุ่มความหลากหลายทางเพศในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
– งานมอบรางวัล HERO Awards ประจำปี 2019 มีกำหนดจัดขึ้นวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ณ Aug 2019
ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ชวนสะสมแต้มบุญ
ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ชวนสะสมแต้มบุญ
เติมรอยยิ้มเพื่อผู้ป่วยเอชไอวี – มะเร็ง – บริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จำกัด ผู้พัฒนาตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 Jul 2019