อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ก.ล.ต. ร่วมมือ 2 องค์กรจัดสัมมนาให้ความรู้ การเปิดเผยความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศ

๑๕ ธ.ค. ๒๐๒๐ ๐๙:๐๒

ก.ล.ต. ร่วมกับกองทุนพรอสเพอริตี้ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ภายใต้โครงการ ASEAN Low Carbon Energy Programme (ALCEP) และบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด (สิงคโปร์) จัดงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ Introduction to Climate Risk Disclosure

ก.ล.ต. ร่วมมือ 2 องค์กรจัดสัมมนาออนไลน์ส่งเสริม Green Bond ยกระดับตลาดทุนไทยตอบโจทย์ความยั่งยืน

๑๗ ส.ค. ๒๐๒๐ ๑๗:๑๖

กรุงเทพฯ-17 ส.ค.-ก.ล.ต. ก.ล.ต. ร่วมกับกองทุนพรอสเพอริตี้ของรัฐบาลสหราชอาณาจักรและบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด (สิงคโปร์) จัดงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ Deep-dive into green bond: post-issuance reporting and sector eligibility criteria