อีวายต้อนรับคณะนักศึกษาจากประเทศเนเธอร์แลนด์

08 May 2023

อีวาย (EY) นำโดย ฐิติมา ตั้งประเสริฐ หุ้นส่วนสายงานบริการด้านภาษีอากร ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Leiden และ มหาวิทยาลัย Vrije ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านภาษีอากรและกฎหมาย รวมถึงวิธีการทำงานของบริษัท โดยการต้อนรับดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนด้านการศึกษาของ EY เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับความรู้ คำแนะนำ และสัมผัสประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมนำความรู้ที่ได้ไปไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคต กิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคาร เลค รัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์

อีวายต้อนรับคณะนักศึกษาจากประเทศเนเธอร์แลนด์