อนันต์ สิริแสงทักษิณ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: NPP จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

๒๖ เม.ย. ๒๐๑๖ ๑๒:๓๕

กรุงเทพฯ-26 เม.ย.-Worklink Da Agency พลเอกวิชิต ยาทิพย์ (ที่ 5 จากขวา) ประธานกรรมการ นายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย (ที่ 5จากซ้าย) กรรมการและกรรมการผู้จัดการ นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ(ที่4จากซ้าย) ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท นิปปอน แพ็ค จำกัด (มหาชน)(NPP)

ภาพข่าว: มอบทุนการศึกษาประจำปี 2555

๐๓ ก.ย. ๒๐๑๒ ๑๖:๔๑

กรุงเทพฯ-3 ก.ย.-ไดเร็คท์ เรสพ็อนซ์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด หรือ บสก.ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ให้แก่เด็กไทยที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในโครงการ มอบทุนการศึกษาประจำปี 2555 จำนวน 1,000ทุน ทั่วประเทศ โดยมี นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ

ภาพข่าว: บตท.จัดงานเกษียณกรรมการ

๐๒ ก.ย. ๒๐๑๑ ๑๕:๔๓

กรุงเทพฯ-2 ก.ย.-บตท. นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ ประธานกรรมการ บตท. (ที่ห้าจากขวา) นายวสันต์ เทียนหอม รองประธานกรรมการบตท. (กลาง) และ ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ กรรมการและผู้จัดการ (ที่สองจากขวา) พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)

ภาพข่าว: เปิดบ้านสรรพากรรับนักธุรกิจต่างชาติในประเทศไทย ครั้งที่ 2

๒๙ ส.ค. ๒๐๑๑ ๑๖:๒๗

กรุงเทพฯ-29 ส.ค.-กรมรรพากร นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ รองอธิบดีกรมรรพากร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Revenue Department RD Open House ConFerence เปิดบ้านสรรพากรรับนักธุรกิจต่างชาติในประเทศไทย ครั้งที่ 2 ณ สวนพัฒนากีฬากองทัพบกสวนสนประดิพัทธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 26

ภาพข่าว: เปิดบ้านสรรพากรรับนักธุรกิจต่างชาติในประเทศไทย

๒๔ ส.ค. ๒๐๑๑ ๐๘:๓๙

กรุงเทพฯ-24 ส.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ รองอธิบดีกรมรรพากร เป็นประธานเปิดงาน Revenue Department Rd Open House ConFerenceเปิดบ้านสรรพากรรับนักธุรกิจต่างชาติในประเทศไทย ณ โรงแรมราวินทรา บีชรีสอร์ท และ สปา พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 19

ภาพข่าว: บตท. จัดบรรยายตลาดรองต่างประเทศ

๒๕ ก.ค. ๒๐๑๑ ๑๖:๔๐

กรุงเทพฯ-25 ก.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการ นางดวงพร อาภาศิลป์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงาน ในหัวข้อ ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยในต่างประเทศ-Housing Finance in

ภาพข่าว: พิธีเปิดนิทรรศการ We are partners Together We Can Change

๒๑ ก.ค. ๒๐๑๑ ๑๑:๔๙

กรุงเทพฯ-21 ก.ค.-กรมสรรพากร นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมด้วย นางวณี ทัศนมณเฑียร ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) และนายอนันต์ สิริแสงทักษิณ รองอธิบดีกรมสรรพากร ร่วมเปิดนิทรรศการ We are partners Together We Can Change ซึ่งจัดโดย สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร

ภาพข่าว: พิธีเปิดนิทรรศการ We are partners Trust me Go Together

๐๔ ก.ค. ๒๐๑๑ ๑๗:๐๔

กรุงเทพฯ-4 ก.ค.-กรมสรรพากร นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ รองอธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ We are partners Trust me Go Together จัดโดยสำนักกฏหมาย สำนักอุทธรณ์ภาษี และสำนักสืบสวนและคดี ณ กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม

ภาพข่าว: พิธีเปิดนิทรรศการ We are the Triple S

๐๗ มิ.ย. ๒๐๑๑ ๐๘:๔๒

กรุงเทพฯ-7 มิ.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ รองอธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานเปิดนิทรรศการ We are the Triple S จัดโดย ศูนย์บริการข้อมูลกรมสรรพากร (RD Call Center) ณ บริเวณชั้นล่างอาคารกรมสรรพากร ระหว่างวันที่ 6 - 10

ภาพข่าว: พิธีเปิดนิทรรศการ We are the Triple S

๐๖ มิ.ย. ๒๐๑๑ ๑๘:๐๐

กรุงเทพฯ-6 มิ.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ รองอธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานเปิดนิทรรศการ We are the Triple S จัดโดย ศูนย์บริการข้อมูลกรมสรรพากร (RD Call Center) ณ บริเวณชั้นล่างอาคารกรมสรรพากร ระหว่างวันที่ 6 - 10

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ มุ่งสู่องค์กรสีเขียว

๐๖ พ.ค. ๒๐๑๑ ๑๕:๕๖

กรุงเทพฯ-6 พ.ค.-ดั๊บเบิ้ล เอ ดั๊บเบิ้ล เอ แบรนด์กระดาษลดโลกร้อน ร่วมกับกรมสรรพากรมุ่งสู่องค์กรสีเขียวในโครงการ Think Green รณรงค์ให้องค์กรต่างๆใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยภายในงานมี นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ รองอธิบดีกรมสรรพากร ให้เกียรติเป็นประธานในงาน ซึ่งดั๊บเบิ้ล เอ ได้ออกบูธในแนวคิด

ภาพข่าว: รองอธิบดีกรมสรรพากรเปิดนิทรรศการ We are partners. Go Together

๒๙ มี.ค. ๒๐๑๑ ๑๓:๕๐

กรุงเทพฯ-29 มี.ค.-กรมสรรพากร นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ รองอธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ We are partners. Go Together จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษา ยน 2554 ณ บริเวณชั้นล่างกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม

ภาพข่าว: RD go Campus นักศึกษา ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ดูงานกรมสรรพากร

๒๘ ก.พ. ๒๐๑๑ ๑๕:๒๐

กรุงเทพฯ-28 ก.พ.-กรมสรรพากร นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ รองอธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ร่วมโครงการสรรพากรสอนภาษีที่มหาลัย ( RD go Campus ) และคณะนักศึกษาได้เข้าศึกษาดูงานที่สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพข่าว: รองอธิบดีกรมสรรพากรให้การต้อนรับผู้แทนสรรพากรอิหร่าน

๒๓ ก.พ. ๒๐๑๑ ๑๖:๑๔

กรุงเทพฯ-23 ก.พ.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ รองอธิบดีกรมสรรพากร ให้การต้อนรับ Mr.Adel Bahrami, Director-General for Tax Technical Affairs and International Tax Treaties และ Mr. Morteza Mollanazar, Tax Affairs Expert จากสรรพากรอิหร่าน

ภาพข่าว: ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพากร ครั้งที่ 1/2554

๑๖ ก.พ. ๒๐๑๑ ๑๗:๓๒

กรุงเทพฯ-16 ก.พ.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ รองอธิบดีกรมสรรพากร และนายมานิต นิธิประทีป รองอธิบดีกรมสรรพากร ร่วมประชุมการคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพากร ครั้งที่ 1/2554 เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพากรทั้งระบบ ณ

ภาพข่าว: การประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกรณีนิติบุคคลได้รับเงินปันผลจากต่างประเทศ

๑๔ ก.พ. ๒๐๑๑ ๑๓:๓๔

กรุงเทพฯ-14 ก.พ.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางวณี ทัศนมณเฑียร ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีกรมสรรพากร นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ รองอธิบดีกรมสรรพากร ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้แทนหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: กรมสรรพากรมอบประกาศนียบัตรในโครงการ RD go Campus

๐๒ ก.พ. ๒๐๑๑ ๑๔:๑๒

กรุงเทพฯ-2 ก.พ.-กรมสรรพากร นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ รองอธิบดีกรมสรรพากรเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นิสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ร่วมโครงการสรรพากรสอนภาษีที่มหาลัย (RD go Campus)พร้อมนำนักศึกษา เข้าดูงานของสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์และ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร

ภาพข่าว: เปิดโครงการ RD go Campus ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

๒๕ ม.ค. ๒๐๑๑ ๑๖:๒๙

กรุงเทพฯ-25 ม.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ รองอธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานเปิดโครงการสรรพากรสอนภาษีที่มหา'ลัย หรือ RD go Campus มีผู้บริหารและนิสิตจากคณะบัญชี ให้ความสนในเข้าร่วมฟังการบรรยาย โดยมีคณะวิทยากรจากสำนักกฎหมายของกรมสรรพากรร่วมบรรยายให้ความรู้

ภาพข่าว: ผู้แทนกรมสรรพากรไทยและสิงคโปร์เจรจาข้อตกลง APA

๒๔ ม.ค. ๒๐๑๑ ๑๗:๕๒

กรุงเทพฯ-24 ม.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสรรพากรสิงคโปร์ (Inland Revenue Authority of Singapore) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ภายหลังการเจรจาเพื่อจัดทำข้อตกลงการกำหนดราคาเป็นการล่วงหน้า (Advance Pricing Arrangement : APA)

กรมสรรพากรร่วมมือมหาวิทยาลัยบูรพาและจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดโอกาสให้คนบ้านไกลได้เรียน MBA

๒๑ ม.ค. ๒๐๑๑ ๑๔:๑๘

กรุงเทพฯ-21 ม.ค.-กรมสรรพากร นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ รองอธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ฉบับที่ 2 ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ กรมสรรพากร และส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้การสนับสนุนการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

ภาพข่าว: เปิดโครงการ RD go Campus ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๙ ม.ค. ๒๐๑๑ ๑๑:๔๗

กรุงเทพฯ-19 ม.ค.-กรมสรรพากร นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ รองอธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานเปิดโครงการสรรพากรสอนภาษีที่มหาลัย (RD go Campus) โดยมีคณะวิทยากรจากสำนักกฎหมายกรมสรรพากรร่วมบรรยายให้ความรู้ ซึ่งมีผู้บริหารและนักศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ร่วมฟังการบรรยาย โดยโครงการ RD go Campus

ภาพข่าว: RD go Campus ที่ธรรมศาสตร์

๑๖ พ.ย. ๒๐๑๐ ๑๐:๑๙

กรุงเทพฯ-16 พ.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ รองอธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานเปิดโครงการสรรพากรสอนภาษีที่มหาลัย หรือ RD go Campus ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยมีผู้บริหารและนักศึกษาชั้นปีที่ 3 4

ภาพข่าว: รองอธิบดีกรมสรรพากรเปิดโครงการ RD go Campus

๑๕ พ.ย. ๒๐๑๐ ๑๗:๒๐

กรุงเทพฯ-15 พ.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ รองอธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานเปิดโครงการสรรพากรสอนภาษีที่มหาลัย หรือ RD go Campus ซึ่งกรมสรรพากรจัดส่งคณะวิทยากรไปให้ความรู้ ในระหว่างวันที่ 15 19 พฤศจิกายน 2553

ภาพข่าว: บรรยายให้ความรู้เรื่อง ปวดประจำเดือน .มหันตภัยใกล้ตัวคุณ

๓๐ ก.ย. ๒๐๑๐ ๑๖:๒๓

กรุงเทพฯ-30 ก.ย.- (ที่ 5 จากซ้าย) นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ รองอธิบดีกรมสรรพากร ให้เกียรติต้อนรับ รศ.นพ. สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเป็นผู้บรรยายให้ความรู้เรื่อง ปวดประจำเดือน .มหันตภัยใกล้ตัวคุณ แก่ข้าราชการกรมสรรพากร

ขอใช้สิทธิขยายเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.50 รีบยื่นคำร้องภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 นี้

๑๘ พ.ค. ๒๐๑๐ ๐๙:๓๔

กรุงเทพฯ-18 พ.ค.-กรมสรรพากร ตามที่ กระทรวงการคลังและกรมสรรพากรได้ออกมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมในพื้นที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์และผ่านฟ้า โดยให้ขยายระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31

ภาพข่าว: เปิดบูธกรมสรรพากรภายใต้แนวคิด ถนนแห่งจุดหมายเดียวกัน ในงาน Money Expo 2010

๐๖ พ.ค. ๒๐๑๐ ๑๕:๔๕

กรุงเทพฯ-6 พ.ค.-กรมสรรพากร นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ รองอธิบดีกรมสรรพากร ให้การต้อนรับนางธาริษา วัฒนเกส ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในโอกาสที่เปิดบูธนิทรรศการของกรมสรรพากร ภายใต้แนวคิด ถนนแห่งจุดหมายเดียวกัน ในงาน Money Expo 2010 : The Road to Wealth ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ เมื่อวันที่ 6

ภาพข่าว: แว่นตากรุงไทย KT-Optic เปิดสาขาใหม่ที่โฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์

๒๗ ส.ค. ๒๐๐๙ ๑๒:๔๘

กรุงเทพฯ-27 ส.ค.-แว่นตากรุงไทย นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ สรรพากร ภาค 6 ร่วมแสดงความยินดีกับนายชัชวาลย์ วณิชไพสิฐ ผู้บริหารร้านแว่นตากรุงไทย KT- Optic ในโอกาสฉลองเปิดสาขาใหม่ โฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยเป็นสาขาที่เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ