อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: พิธีการลงนามข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่าง ม.นวมินทราธิราช กับ บริษัทไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (TFT)

๑๔ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๐:๐๗

กรุงเทพฯ-14 มิ.ย.-มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัทไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (TFT) ในการเป็นสถาบันร่วมผลิตบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการสุดสร้างสรรค์ นวมินทร์ รักษ์โลกร้อน ลดใช้ถุงพลาสติก

๑๔ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๑:๑๖

กรุงเทพฯ-14 มิ.ย.-มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการสุดสร้างสรรค์ นวมินทร์ รักษ์โลกร้อน ลดใช้ถุงพลาสติก นับถอยหลังลดการใช้ถุงพลาสติกในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. 2560 เป็นต้นไป เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี