องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

อพวช. ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากสวนนงนุช พัทยา

๒๘ ก.ย. ๒๐๒๐ ๑๖:๑๖

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับ คุณกัมพล ตันสัจจา เจ้าของสวนนงนุช และนางพัทธนันท์ ขันติสุขพันธ์ ผู้จัดการทั่วไปสวนนงนุช พร้อมคณะ