ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กรโปร่งใส | newswit

ปตท. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส
ปตท. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส
รางวัลแห่งเกียรติยศด้านธรรมาภิบาลและความโปร่งใส – 21 Nov
ราช กรุ๊ป ยึดมั่นธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ราช กรุ๊ป ยึดมั่นธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ประจักษ์จากรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส การกำกับกิจการที่ดี ระดับ ดีเลิศ 5 ดาว SET ESG Ratings ระดับ AA – ทั้งนี้ 20 Nov
SME D Bank ร่วมลงนาม 'การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล'
SME D Bank ร่วมลงนาม 'การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล'
ยกระดับคุณธรรม บริหารองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย – 20 Apr
ราช กรุ๊ป รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส
ราช กรุ๊ป รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส
ครั้งที่ 11 จาก สำนักงาน ป.ป.ช. – บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม 05 Apr
CHOW GROUP รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสครั้งที่
CHOW GROUP รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสครั้งที่
11 – นายปรมัตถ์ จุฬวนิช ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW 07 Apr
ปตท. รับรางวัลองค์กรโปร่งใส 5
ปตท. รับรางวัลองค์กรโปร่งใส 5
ปีซ้อน ตอกย้ำการบริหารจัดการองค์กรบนหลักธรรมาภิบาล – ทั้งนี้ ปตท. ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส 5 ปีต่อเนื่อง 30 Mar
มจพ. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส
มจพ. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส
จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) – 24 Mar
UBE Group แสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน
UBE Group แสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน
มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล สร้างวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใสก้าวสู่ปีที่ 6 – นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ 09 Dec
NT ก้าวสู่มาตรฐานทางจริยธรรม และการนำองค์กรโปร่งใส
NT ก้าวสู่มาตรฐานทางจริยธรรม และการนำองค์กรโปร่งใส
– เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 งานสัมมนา "NT ก้าวสู่มาตรฐานทางจริยธรรม และการนำองค์กรโปร่งใส"มี พันเอก สรรพชัยย์ Oct 2022
PHOL ยึดมั่นองค์กรโปร่งใส รับการต่ออายุการรับรองครั้งที่
PHOL ยึดมั่นองค์กรโปร่งใส รับการต่ออายุการรับรองครั้งที่
2 การเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย หรือ CAC – โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย หรือ Jul 2022
บสย.รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส
บสย.รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส
(NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 – May 2022
ก.ล.ต. เข้ารับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสครั้งที่
ก.ล.ต. เข้ารับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสครั้งที่
10 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 – ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้สมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลองค์กรโปร่งใสเป็นปีที่ 2 May 2022
ปตท.สผ. รับรางวัลองค์กรโปร่งใส
ปตท.สผ. รับรางวัลองค์กรโปร่งใส
จาก ป.ป.ช. เป็นครั้งที่ 4 – ปตท.สผ. ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี May 2022
มกอช. คว้ารางวัลองค์กรโปร่งใส
มกอช. คว้ารางวัลองค์กรโปร่งใส
ครั้งที่ 10 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 – "มกอช. ดำเนินงานภายใต้นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กร May 2022
ปตท. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส
ปตท. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส
สะท้อนการยอมรับในการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ – สำนักงาน ป.ป.ช. Jan 2022
ก.ล.ต. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 – ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร สถาบัน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน และนิติบุคคลอื่น ๆ เพื่อคัดเลือกรับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) ซึ่ง ก.ล.ต. ได้สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับการประเมินองค์กรโปร่งใสเป็นปีที่ 2 และตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง
'พฤกษา' อสังหาฯ รายแรก และรายเดียวของไทย
'พฤกษา' อสังหาฯ รายแรก และรายเดียวของไทย
คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติ องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 – โดยที่ผ่านมาพฤกษา ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 Jan 2022
CHOW ควงบริษัทลูกรับรางวัลองค์กรโปร่งใสครั้งที่
CHOW ควงบริษัทลูกรับรางวัลองค์กรโปร่งใสครั้งที่
10 – นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW Jan 2022
มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศนโยบาย
มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศนโยบาย
No Gift Policy การให้และการรับของขวัญหรือของกำนัลในเทศกาลปีใหม่ เป็นต้นแบบวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส – 1. Dec 2021
บสย. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส
บสย. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส
ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) – ที่ผ่านมา บสย. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 ปี 2561 Dec 2021
ภาพข่าว: ทีโอที ก้าวสู่มาตรฐานทางจริยธรรม
ภาพข่าว: ทีโอที ก้าวสู่มาตรฐานทางจริยธรรม
และการนำองค์กรโปร่งใส – การจัดงาน “TOT ก้าวสู่มาตรฐานทางจริยธรรม และการนำองค์กรโปร่งใส” มีวัตถุประสงค์เพื่อ Jul 2020
ภาพข่าว: พฤกษารับรางวัลเชิดชูเกียรติจากป.ป.ช.
ภาพข่าว: พฤกษารับรางวัลเชิดชูเกียรติจากป.ป.ช.
สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส – Jul 2020
ก.ล.ต. เข้ารับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสครั้งที่
ก.ล.ต. เข้ารับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสครั้งที่
9 ประจำปี 2562 จากสำนักงาน ป.ป.ช. – นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ Jul 2020
มกอช. รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 เกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ – มกอช. ได้ร่วมโครงการเพื่อขอรับการประเมินองค์กรโปร่งใส ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบัน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชนและนิติบุคคลอื่นๆ นำเสนอผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกตามโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย สร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูหน่วยงานต่างๆ
สวพส. ยึดหลักธรรมาภิบาลเข้ารับรางวัล
สวพส. ยึดหลักธรรมาภิบาลเข้ารับรางวัล
“องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 9 จาก “ป.ป.ช.” – สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. Jun 2020
ไปรษณีย์ไทย รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส
ไปรษณีย์ไทย รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส
ครั้งที่ 9 จาก ป.ป.ช. – #ไปรษณีย์ไทยเคียงคู่คนไทย #ไปรษณีย์ไทย #สุดทุกส่ง #ไปรษณีย์ไทยพร้อมให้บริการเสมอ Jun 2020