ข่าวประชาสัมพันธ์ห้องสมุด | newswit

พิพิธภัณฑ์หูหนานจัดนิทรรศการดิจิทัล
พิพิธภัณฑ์หูหนานจัดนิทรรศการดิจิทัล
ถ่ายทอดศิลปะแห่งชีวิตในวัฒนธรรมราชวงศ์ฮั่นหม่าหวังตุย – ปีนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษครบรอบ 50 26 Jun
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ยกระดับการอ่าน
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ยกระดับการอ่าน
เปิดประสบการณ์สู่ห้องสมุดยุคดิจิทัล – เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting หัวข้อ 11 Jun
มบส.ชวนร่วมเสวนาวัฒนธรรมอาหารผ่านขนมหวานรอบบ้านสมเด็จ
มบส.ชวนร่วมเสวนาวัฒนธรรมอาหารผ่านขนมหวานรอบบ้านสมเด็จ
– ด้าน ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว รองอธิการบดี มบส. กล่าวว่า นอกจากการดำเนินการโครงการห้องสมุดมนุษย์ 07 Jun
DEVASOM CINEMA CLUB คลับของคนรักหนังและสารคดี
DEVASOM CINEMA CLUB คลับของคนรักหนังและสารคดี
– เทวาศรม เขาหลัก ร่วมกับ Documentary Club เปลี่ยนพื้นที่ 'ห้องสมุดเทวาศรม' ให้กลายเป็น ??????? ?????? ???? 26 Apr
มบส.ลงพื้นที่เร่งผลิตสื่อห้องสมุดมนุษย์
มบส.ลงพื้นที่เร่งผลิตสื่อห้องสมุดมนุษย์
ดึงปราชญ์ชาวบ้านเป็นหนังสือมนุษย์ เริ่มทำขนมไทย – ดร.ศิริกาญจน์ กล่าวต่อไปว่า ดังนั้นสำนักวิทยบริการฯ 17 Apr
อนุบาลได้เฮ! โครงการ Let's Read
อนุบาลได้เฮ! โครงการ Let's Read
and Play ช่วยเพิ่มทักษะการอ่าน สร้างพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย – รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู 26 Mar
TK Park เปิดประสบการณ์การอ่านใหม่
TK Park เปิดประสบการณ์การอ่านใหม่
ผ่าน E-reader – TK Park จะเริ่มเปิดให้สมาชิกรายปีของ TK Park ยืมเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-reader) 15 Feb
MULA-X ร่วมมือกับ BOOKCAZE รวบรวม
MULA-X ร่วมมือกับ BOOKCAZE รวบรวม
E-BOOKS กว่า 350 เล่ม ภายใต้ห้องสมุดออนไลน์ – ความร่วมมือในครั้งนี้ ช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ Earned Wage Access 29 Jan
MULA-X ร่วมมือกับ BOOKCAZE รวบรวม
MULA-X ร่วมมือกับ BOOKCAZE รวบรวม
E-BOOKS กว่า 350 เล่ม ภายใต้ห้องสมุดออนไลน์ – ความร่วมมือในครั้งนี้ ช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ Earned Wage Access 26 Jan
มบส. จับมือครุศาสตร์เทียนจินจัดตั้งห้องสมุดภาษาจีนสถาบันขงจื๊อ
มบส. จับมือครุศาสตร์เทียนจินจัดตั้งห้องสมุดภาษาจีนสถาบันขงจื๊อ
– ผศ.ดร. ลินดา กล่าวว่า ตามที่สถาบันขงจื้อ มบส.ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการความร่วมมือจัดตั้งห้องสมุดภาษาจีนระ 16 Jan
รวมพลังคนห้องสมุดประชุมวิชาการ
รวมพลังคนห้องสมุดประชุมวิชาการ
มั่นใจห้องสมุดเป็นองค์กรสำคัญ – นางสมปอง มิสสิตะ ประธานชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา กล่าวว่า 25 Dec
ซีเอ็ด มอบหนังสือ กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ซีเอ็ด มอบหนังสือ กรมส่งเสริมการเรียนรู้
มูลค่า 7.6 ล้านบาท ส่งต่อความรู้ให้แก่ห้องสมุดประชาชน 923 แห่งทั่วประเทศ – นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล 22 Dec
ครบรอบ 10 ปี โครงการ ห้องสมุดมีชีวิต
ครบรอบ 10 ปี โครงการ ห้องสมุดมีชีวิต
เคพีไอ เดินหน้าหนุนการศึกษาเด็กไทยให้ทุนต่อเนื่องตลอด 10 ปี 12 โรงเรียน – โครงการ "ห้องสมุดมีชีวิต เคพีไอ 22 Dec
ห้องสมุดกรุงศรี ออโต้ แห่งที่
ห้องสมุดกรุงศรี ออโต้ แห่งที่
15 สานต่อเจตจำนง ให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ – นายคงสิน คงคา ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ 13 Dec
กรุงศรี ออโต้ ส่งมอบห้องสมุดฯ
กรุงศรี ออโต้ ส่งมอบห้องสมุดฯ
แห่งที่ 15 ณ โรงเรียนบ้านห้วยป่าน จ.เลย ขยายโอกาสทางการศึกษาเยาวชนไทย – โครงการ "ห้องสมุดกรุงศรี ออโต้" 01 Dec
Human Library 12 th สุขทุกวันที่จันทบุรี
Human Library 12 th สุขทุกวันที่จันทบุรี
– ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี 24 Nov
นีเวีย เดินหน้ามอบโอกาสการศึกษาคุณภาพให้เยาวชนไทยผ่าน
นีเวีย เดินหน้ามอบโอกาสการศึกษาคุณภาพให้เยาวชนไทยผ่าน
โครงการ เพราะแคร์จึงชวนแชร์ ปรับปรุงห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ ปีที่สอง – 16 Oct
ซีเอ็ด มอบหนังสือ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
ซีเอ็ด มอบหนังสือ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
มูลค่า 6.8 ล้าน สนับสนุน ห้องสมุดประชาชน เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน – สำหรับโครงการมอบหนังสือ 27 Sep
TEKA จัดกิจกรรม Build For Kids
TEKA จัดกิจกรรม Build For Kids
ต่อเนื่องปีที่ 2 – ดร.วีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) หรือ TEKA 01 Sep
ไบเออร์สด๊อรฟ สานต่อโครงการ ห้องสมุดยุคใหม่
ไบเออร์สด๊อรฟ สานต่อโครงการ ห้องสมุดยุคใหม่
เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ ปีที่สอง มอบห้องสมุดพร้อมสื่อการเรียนดิจิทัล แก่โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สมุทรปราการ – 17 Aug
นีเวีย ร่วมกับ เซเว่น อีเลฟเว่น
นีเวีย ร่วมกับ เซเว่น อีเลฟเว่น
ร่วมมือต่อเนื่องพัฒนาห้องสมุดยุคใหม่ มุ่งเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้เด็กไทย – ศิเรมอร ศุภจรรยา 24 Jul
วารสารการเงินธนาคาร ผนึกพันธมิตร
วารสารการเงินธนาคาร ผนึกพันธมิตร
มอบโครงการศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด แก่โรงเรียนบ้านปริก (กุก่องวิทยาคาร) จ.สงขลา – โดยมี คุณภาคนี Jul 2023
งานฟอรัมวัฒนธรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่
งานฟอรัมวัฒนธรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่
18 จัดขึ้น ณ นครหนานหนิง ประเทศจีน – ผู้แทนจากกระทรวงหรือหน่วยงานด้านวัฒนธรรมของจีนและประเทศสมาชิกอาเซียน Jun 2023
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาหัวหมาก ขอเชิญส่งมอบโอกาสทางการอ่าน ให้กับห้องสมุดโรงเรียนที่ขาดแคลนหนังสือ ในงาน... ลดยกคลัง เอาลังมาใส่ ครั้งที่ Jun 2023
เดินหน้าเมืองแห่งการเรียนรู้ TK
เดินหน้าเมืองแห่งการเรียนรู้ TK
Park พะเยา พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ – Apr 2023
TEKA จัดกิจกรรม Build For Kids
TEKA จัดกิจกรรม Build For Kids
พลังฑีฆา สร้างฝัน ปันรัก ปี 2 ส่งมอบห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ให้โรงเรียน – Apr 2023
กทม. ร่วม ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ
กทม. ร่วม ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ
เปิดโครงการ BKK X Hibrary อีบุ๊กฟรีอยู่เขตไหนอ่านได้ทุกที่ ผู้สนใจสมัครอ่านอีบุ๊กฟรีได้แล้ววันนี้ – Apr 2023