ข่าวประชาสัมพันธ์หอการค้ากัมพูชา | newswit

EXIM BANK ร่วมกับหอการค้ากัมพูชาส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-กัมพูชา
EXIM BANK ร่วมกับหอการค้ากัมพูชาส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-กัมพูชา
ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง – การค้าระหว่างกัมพูชาและไทยมีมูลค่าสูงกว่า 8 07 Feb
จีนเปิดเวทีประชุมนานาชาติที่เมืองหนานหนิง
จีนเปิดเวทีประชุมนานาชาติที่เมืองหนานหนิง
หลัง RCEP เริ่มมีผลบังคับใช้ – น.ส.เกา เหยียน ประธาน CCPIT ได้เสนอคำแนะนำ 3 ข้อในระหว่างการกล่าวปาฐกถา ประกอบด้วย Jan 2022