ภาพข่าว: หารือ

27 Aug 2015
นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) พร้อมทีมงาน เข้าพบ นาย Boroth Tan ผู้จัดการฝ่ายการตลาด หอการค้ากัมพูชา (Cambodia Chamber of Commerce) เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดสัมนาเรื่องตลาดเงินและตลาดทุน ในประเทศกัมพูชา ที่สำนักงาน หอการค้ากัมพูชา กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อเร็ว ๆ นี้