ข่าวประชาสัมพันธ์หลักทรัพย์ไทย | newswit

ตลาดหลักทรัพย์ไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น
ตลาดหลักทรัพย์ไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น
เชื่อมโยงโอกาสการลงทุน จัดทำข้อมูลดัชนีเผยแพร่ใน 2 ตลาด – นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ 27 Apr
ตลาดหลักทรัพย์ไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้
ตลาดหลักทรัพย์ไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้
เชื่อมโยงโอกาสการลงทุน จัดทำข้อมูลดัชนีเผยแพร่ใน 2 ตลาด – นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ 28 Mar
ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้
ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้
จับมือ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดงานสัมมนา Threat and Prevention for Cybersecurity in 2023 – 22 Feb
'MFC' เดินหน้าชูกองทุนเปิด 'MTOP3'
'MFC' เดินหน้าชูกองทุนเปิด 'MTOP3'
ยืดหยุ่นสูง เพิ่มโอกาสเข้าซื้อหลักทรัพย์ไทยคุณภาพดี IPO 15-19 ส.ค.นี้ – นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ 11 Aug
ฟิทช์ เรทติ้งส์: บริษัทหลักทรัพย์ไทยเผชิญกับความท้าทายเชิงโครงสร้างและแรงต้านจากปัจจัยภายนอก – ฟิทช์คาดว่าความสามารถในการทำกำไรของบริษัทหลักทรัพย์ไทยโดยรวมน่าจะปรับตัวลดลงจากอัตรากำไรที่ค่อนข้างสูงมากเมื่อปี 2564 เนื่องจากปริมาณการซื้อขายไม่น่าจะทรงตัวได้ในระดับสูงต่อเนื่อง ทั้งนี้ที่ผ่านมาในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 กำไรสุทธิของอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง 22.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวลดลงเป็น 13.3% เทียบกับ 14.4% ในปี 2564
ก.ล.ต. จับมือ 4 องค์กรสำคัญภาคตลาดทุน
ก.ล.ต. จับมือ 4 องค์กรสำคัญภาคตลาดทุน
ร่วมยกระดับ ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ภาคตลาดทุน – การยกระดับ TCM-CERT 09 Jun
ฟิทช์คงอันดับเครดิตภายในประเทศของสถาบันการเงินไทยที่ไม่ใช่ธนาคารที่เป็นบริษัทลูกของสถาบันการเงินต่างประเทศ 3 แห่ง – -บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CGS-CIMB TH คงอันดับเครดิตที่ 'A(tha)'-บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ MST คงอันดับเครดิตที่ 'AA(tha)'-บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด หรือ YSTH คงอันดับเครดิตที่ 'AA(tha)'ทั้ง 3 บริษัทมี
สมาคมบล. พร้อมตัวแทนสมาชิก ทรีนีตี้
สมาคมบล. พร้อมตัวแทนสมาชิก ทรีนีตี้
มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้ รพ.ราชวิถี ช่วยผู้ป่วยโควิด – Sep 2021
CMDF จับมือ 3 องค์กรภาคตลาดทุน
CMDF จับมือ 3 องค์กรภาคตลาดทุน
ร่วมมือบริหารจัดการบริษัท ซีเอ็มดีเอฟโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล จำกัด – วันที่ 22 มีนาคม 2564 Mar 2021
ก.ล.ต. รับฟังข้อเสนอสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และเตรียมร่วมพิจารณากรณีค่าธรรมเนียมการซื้อขายหุ้นกับตลาดหลักทรัพย์ฯ – ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีนโยบายรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนโดยจัดประชุมร่วมกับสมาคมต่าง ๆ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ก.ล.ต. ได้จัดประชุมรายไตรมาสกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ภาพข่าว: กลุ่มความร่วมมือ TCM-CERT
ภาพข่าว: กลุ่มความร่วมมือ TCM-CERT
จัดโครงการฝึกซ้อมการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ภาคตลาดทุน ปี 2562 – Nov 2019
ภาพข่าว: กลุ่มความร่วมมือ TCM-CERT
ภาพข่าว: กลุ่มความร่วมมือ TCM-CERT
จัดโครงการฝึกซ้อมการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ภาคตลาดทุน ปี 2562 – Nov 2019
ก.ล.ต. เปิดเวทีรับฟังปัญหาจากผู้บริหารระดับสูงของผู้ประกอบธุรกิจ
ก.ล.ต. เปิดเวทีรับฟังปัญหาจากผู้บริหารระดับสูงของผู้ประกอบธุรกิจ
– นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Sep 2019
ก.ล.ต. ระดมความเห็นแนวทางการให้บริการ Portfolio Advisory และ Program Trading ของสมาคม บล. – หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตามแผน Portfolio Advisory และ Program Tradingได้ โดยไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ภาพข่าว: ก.ล.ต. หารือชมรมวาณิชธนกิจ
ภาพข่าว: ก.ล.ต. หารือชมรมวาณิชธนกิจ
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (Investment Banking Club) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการระดมทุน – Jun 2019
ตลาดหลักทรัพย์ไทยลงนาม MOU กับตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น
ตลาดหลักทรัพย์ไทยลงนาม MOU กับตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น
– นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ Apr 2019
Gossip News: ฟินันเซียร่วมแสดงนวัตกรรม
Gossip News: ฟินันเซียร่วมแสดงนวัตกรรม
Finansia HERO ในงาน Invesment EXPO 2019 – Jan 2019
“FinTech Challenge 2018: The Discovery” วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 – 10.00 น. หัวข้อ “แนวทางการรับมือของภาคธุรกิจในตลาดทุนที่มีต่อการเข้ามาของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว” – นายธีรนันท์ ศรีหงส์ ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นายภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) นายวศิน วณิชย์ธนันต์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานการประกวดและพิธีมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย 2561 Capital Market Innovation Awards 2018 รอบตัดสิน – 08:30 น. ลงทะเบียน 09.00 – 09.10 น. กล่าวเปิดงาน โดย ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 09.10 – 15.50 น. นำเสนอผลงานนวัตกรรมตลาดทุนไทย รวม 10 ผลงาน 16.30 – 17.30 น. พิธีประกาศผล และมอบรางวัล กล่าวปิดงาน โดย ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการตัดสินผลงาน
ภาพข่าว: ทีซีซีเทคร่วมแสดงโซลูชันในงาน
ภาพข่าว: ทีซีซีเทคร่วมแสดงโซลูชันในงาน
Market Capital IT Day พร้อมให้ความรู้ด้าน Secure Facility – Oct 2018
ฟิทช์ เรทติ้งส์: บริษัทหลักทรัพย์ที่มีการกระจายตัวของธุรกิจจะสามารถลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ได้ – ฟิทช์คาดว่าผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ไทยจะยังคงผันผวนจากแรงกดดันที่มีอย่างต่อเนื่องของค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และจากสภาวะการลงทุน (sentiment) ในตลาดหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ฟิทช์คาดว่าบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทยจะสามารถทยอยลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในระยะปานกลางถึงระยะยาว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดพิธีแถลงข่าวโครงการประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย Capital Market Innovation Awards 2018 – 10.30-11.00 น. ลงทะเบียน 11.00-11.10 น. กล่าวต้อนรับ โดย คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 11.10-11.25 น. กล่าวเปิดงาน โดย ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประธานกรรมการตัดสินผลงานรางวัล Capital Market Innovation Awards 2018 11.25-11.55 น. หัวข้อ "นวัตกรรมกับตลาดทุนไทย" โดย
ก.ล.ต. มุ่งยกระดับความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์พร้อมรับยุค
ก.ล.ต. มุ่งยกระดับความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์พร้อมรับยุค
4.0 – นางปะราลี สุคนธมาน ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า Nov 2017