หลักทรัพย์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

Sheer Markets บุกเบิกวงการเทรด CFD ออนไลน์สำหรับรายย่อยด้วย NDF และ EM

๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๐๙:๕๐

Sheer Markets (Cyprus) Ltd ซึ่งทำการซื้อขายในชื่อแบรนด์ Sheer Markets เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งเมื่อช่วงปลายปี 2563 โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส (CySEC) บริษัทได้ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการไลฟ์สตรีมการซื้อขาย

ก.ล.ต. พร้อมสนับสนุน AIMC ดำเนินการตามแผนงานพัฒนาการลงทุนเพื่อความยั่งยืนระยะ 3 ปี เสริมสร้างศักยภาพผู้จัดการกองทุนไทยขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน

๐๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๑๐:๕๒

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สนับสนุนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ดำเนินการตามแผนงานการลงทุนเพื่อความยั่งยืนระยะ 3 ปี (AIMC 3-Year Sustainable Roadmap) รวมถึงโครงการ Thailand ESG Data Framework*

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประเภท pooled

๐๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๑๖:๓๐

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยสรุปข้อมูลสำคัญ (factsheet) ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประเภทกองทุนหลายนายจ้าง

กองทุน BM70SSF พร้อมจ่ายเงินปันผลครั้งแรก หน่วยละ 0.14 บาท วันที่ 15 มิ.ย. นี้

๐๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๑๕:๐๐

รายงานข่าวจากบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออม (BM70SSF) ประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งแรก สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในอัตรา 0.14 บาทต่อหน่วย โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

Group ONE ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับรายงานข่าวเมื่อไม่นานมานี้

๐๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๐๙:๒๐

Hua Fung Teh ประธานกลุ่มบริษัท Group ONE Holdings ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับรายงานข่าวที่ว่า Fock Wai Hoong และ Derek Lau ได้ออกจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีใจความดังนี้ภายใต้แผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์