หลักทรัพย์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ก.ล.ต. ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IOSCO APRC วันที่ 9-11 มีนาคม 2564

๐๘ มี.ค. ๒๕๖๔ ๐๙:๓๗

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (IOSCO APRC) เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นการพัฒนาการกำกับดูแลตลาดทุนในด้านต่าง ๆ การสร้างความร่วมมือ และการจัดการกับความท้าทายสำคัญต่อภูมิภาค

ก.ล.ต. เตรียมออกประกาศปรับปรุงแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในโครงการจัดการกองทุนรวม

๐๔ มี.ค. ๒๕๖๔ ๑๖:๒๐

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศปรับปรุงแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อลดภาระและต้นทุนการดำเนินการให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โดยผู้ลงทุนยังคงมีข้อมูลที่เพียงพอในการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ตามแนวทาง Regulatory

๐๙ มี.ค. ๒๕๖๔ ๐๘:๐๐

ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ผู้นำด้านธุรกิจพลังงาน พลังงานหมุนเวียน และยานยนต์ที่ใช้พลังงานทางเลือก รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทมีรายได้จากการลงทุนและดำเนินงานรวม 1,495.7 ล้านบาท และรับรู้กำไรอยู่ 43.

SCN ฝ่าโควิดชูผลกำไรแกร่ง

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔ ๑๐:๓๗