ข่าวประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ | newswit

ศสพ.ขอนแก่น ติวเข้มเกษตรกร ยกระดับการเลี้ยงชันโรง
ศสพ.ขอนแก่น ติวเข้มเกษตรกร ยกระดับการเลี้ยงชันโรง
พร้อมดันสู่มาตรฐานน้ำผึ้งชันโรง – นายฉัตรชัย สิทธิหาโคตร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 10 Aug
Lionesses of Siam ร่วมบริจาคเงิน
Lionesses of Siam ร่วมบริจาคเงิน
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้พิการ – มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งเมื่อปี 28 Mar
เกษตรกรชื่นใจ เฮรับ 2 เด้ง โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินฯ
เกษตรกรชื่นใจ เฮรับ 2 เด้ง โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินฯ
ช่วยให้มีที่อยู่ที่ทำกิน มีอาชีพ สร้างรายได้ยั่งยืน – จากการลงพื้นที่เพื่อประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื Aug 2021
กรมส่งเสริมการเกษตร ปูทิศทางกาแฟไทย
กรมส่งเสริมการเกษตร ปูทิศทางกาแฟไทย
เล็งหนุน GI สร้างอัตลักษณ์ตลาดท้องถิ่น – กรมส่งเสริมการเกษตร ปูทิศทางกาแฟไทย เล็งหนุน GI Sep 2020
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่
2 จ.ราชบุรี ติวเข้มบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการฯ – Aug 2020
กรมส่งเสริมการเกษตร เผยผลการส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรผู้ได้รับจัดสรรที่ดินทำกิน
กรมส่งเสริมการเกษตร เผยผลการส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรผู้ได้รับจัดสรรที่ดินทำกิน
– รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากการที่กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ Mar 2020
ก.เกษตรฯ kick off โครงการส่งเสริมและพัฒนาโคนมไทย เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกร – นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า อาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน จำเป็นต้องมีการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็ง สามารถผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพ และนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมเพื่อใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับเด็กนักเรียน ตามโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน ซึ่งจะช่วยให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง
ภาพข่าว: กลุ่มเซ็นทรัล มอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการ
ภาพข่าว: กลุ่มเซ็นทรัล มอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการ
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ – May 2018
ประชุมคณะทำงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ประชุมคณะทำงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คสช.) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 – Mar 2018
กรมหม่อนไหม จับมือ กรมกิจการผู้สูงอายุ
กรมหม่อนไหม จับมือ กรมกิจการผู้สูงอายุ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหม่อนไหมเพื่อผู้สูงอายุ – นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ Mar 2018
1 พฤศจิกายนของทุกปี “วันยุวเกษตรกรโลก”
1 พฤศจิกายนของทุกปี “วันยุวเกษตรกรโลก”
– นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากการที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมการประชุม Oct 2017
โคราช รวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสนองนโยบายรัฐ
โคราช รวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสนองนโยบายรัฐ
– นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาโดยคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน Jul 2017
'ป่าแม่ทา’ โมเดลจัดการที่ดิน ช่วยเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งในชุน – นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สศก. ได้ลงพื้นที่ในตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้การจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรได้มีที่ดินทำกิน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ธ.ก.ส. จับมือกรมการจัดหางาน หนุนแรงงานไทยทำงานต่างประเทศ เพิ่มรายได้เกษตรกรและครอบครัว – วันนี้ (14 กันยายน 2559) ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่ บางเขน ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และธ.ก.ส. เพื่อสนับสนุนแรงงานไทยที่ประสงค์จะไปทำงานในต่างประเทศ โดยมี นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส.และนายประเดิมชัย จันทน์เสนะ
ภาพข่าว: เอเอเอสฯ ยกทัพผู้บริหาร
ภาพข่าว: เอเอเอสฯ ยกทัพผู้บริหาร
เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบทุนทรัพย์ช่วยเหลือ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคน ตาบอดพิการซ้ำซ้อน นครนายก – เอเอเอสฯ Aug 2016
นศ.มทร.ธัญบุรี อบรมการทำยาดมและลูกประคบ
นศ.มทร.ธัญบุรี อบรมการทำยาดมและลูกประคบ
คุณตาคุณยาย – ดร.จุฑาภรณ์ ขวัญสังข์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา ผู้ดูแลโครงการ เปิดเผยว่า May 2016
ขอเชิญเที่ยวงานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ วันที่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 2558 – ทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จังหวัดสุพรรณบุรี(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ร่วมกับ จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัด “งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่” ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง อำเภออู่ทอง
มหัศจรรย์ทิวลิปบานสุพรรณบุรี – ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) หรือสวนสวรรค์สุพรรณบุรี อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ชมทุ่งทิวลิป และดอกลิลลี่ รวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญทางเศรษฐกิจ พร้อมพรรณไม้มากมาย ผลผลิตทางการเกษตร ของดีเมืองสุพรรณบุรี ระดับ 5 ดาว และนิทรรศการ “การผลิตพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้อมูลการติดต่อ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี
ดอกแก้วกัลยาเพื่อผู้พิการ –
ดอกแก้วกัลยาเพื่อผู้พิการ –
มร. แสตนลี่ ชาน ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน นำพนักงานโรงแรมฯจำหน่ายดอกแก้วกัลยาหลากรูปแบบ Nov 2014
ขอเชิญเที่ยวชมเทศกาลสับปะรดสีแฟนซี
ขอเชิญเที่ยวชมเทศกาลสับปะรดสีแฟนซี
วันที่ 1-31 ตุลาคม 2557 จ.สุพรรณบุรี – สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Oct 2014
ขอเชิญเที่ยวงาน ทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่
ขอเชิญเที่ยวงาน ทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่
2557 – ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จังหวัดสุพรรณบุรี(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ร่วมกับ จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัด Aug 2014
เซ็นทรัลพัฒนาจัดงาน นานา Banana
เซ็นทรัลพัฒนาจัดงาน นานา Banana
ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2557 บริเวณ ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก – May 2014