ข่าวประชาสัมพันธ์สะเต็มศึกษา | newswit

ม.มหิดลสอนสะเต็มศึกษา 'เด็กโฮมสคูล'
ม.มหิดลสอนสะเต็มศึกษา 'เด็กโฮมสคูล'
เสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ – ในขณะที่เด็กทั่วไปกำลังนั่งฟังครูสอนอย่างตั้งอกตั้งใจในชั้นเรียน Apr 2023
เคลย์ เดอ โป โบเต้ ประกาศชื่อผู้ชนะรางวัล
เคลย์ เดอ โป โบเต้ ประกาศชื่อผู้ชนะรางวัล
พาวเวอร์ ออฟ เรเดียนซ์ ครั้งที่ 5 – เคลย์ เดอ โป โบเต้ (Cle de Peau Mar 2023
คณะผู้บริหารจากองค์กรทางด้าน Healthcare
คณะผู้บริหารจากองค์กรทางด้าน Healthcare
ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการกิจการ กลุ่ม รพ.แพทย์รังสิต – โดยมี นายรณชิต แย้มสอาด Feb 2023
คณะผู้บริหารจากองค์กรทางด้าน Healthcare
คณะผู้บริหารจากองค์กรทางด้าน Healthcare
ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการกิจการ กลุ่ม รพ.แพทย์รังสิต – Shonan Social Welfare Cooperative Feb 2023
ต่อยอดความสำเร็จสู่แพลตฟอร์มออนไลน์
ต่อยอดความสำเร็จสู่แพลตฟอร์มออนไลน์
Enjoy Science Careers ส่องอาชีพสะเต็มแห่งอนาคต – ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ Dec 2022
สอวช. - คุรุสภา - SEAMEO STEM-ED
สอวช. - คุรุสภา - SEAMEO STEM-ED
- เชฟรอน ผนึกกำลัง 10 มหาวิทยาลัย เดินหน้าโครงการ STEP ปลดล็อกยกระดับการผลิตครูมืออาชีพให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลกยุคใหม Nov 2022
คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขต มจพ.
คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขต มจพ.
ปราจีนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างทักษะ ด้วย STEM Education – Aug 2022
เอเอฟเอส มอบทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนออนไลน์ 150 ทุน สนับสนุนให้นักเรียนหญิงทั่วโลกเข้าถึงสะเต็มศึกษา – นักเรียนหญิง (อายุ 15-17.5 ปี) จากทั่วโลกที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชนของตนเอง สามารถสมัครชิงทุนได้ นอกจากนี้ เอเอฟเอสยังจัดสรรทุนการศึกษาส่วนหนึ่งให้แก่ผู้ลี้ภัยและเด็กหญิงผู้พลัดถิ่นทั่วโลกโดยเฉพาะมอบเครื่องมือให้เยาวชนใช้สร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้นโครงการเอเอฟเอส โกลบอล สะเต็ม แอคเซลเลอเรเตอร์ส
เคลย์ เดอ โป โบเต้ ฉลองครบรอบ
เคลย์ เดอ โป โบเต้ ฉลองครบรอบ
3 ปีแห่งความร่วมมือกับยูนิเซฟ เสริมพลังเด็กผู้หญิง 7.9 ล้านคนผ่านการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อการจ้างงานและการส่งเสริมศักย Apr 2022
เคลย์ เดอ โป โบเต้ ประกาศชื่อผู้คว้ารางวัลพาวเวอร์
เคลย์ เดอ โป โบเต้ ประกาศชื่อผู้คว้ารางวัลพาวเวอร์
ออฟ เรเดียนซ์ ประจำปี 2565 – เคลย์ เดอ โป โบเต้ (Cle de Peau Beaute) Mar 2022
กลุ่มรร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ จับมือ
กลุ่มรร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ จับมือ
การศึกษานิวซีแลนด์ จัด New Zealand STEM Webinar Series ปั้นเด็กวิทย์สู่นักวิจัย-นวัตกร – Dec 2021
ม.ศรีปทุม จัดอบรมออนไลน์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
ม.ศรีปทุม จัดอบรมออนไลน์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
PLC ยกระดับศักยภาพการสอน STEM ให้คณะครูโรงเรียนบางบัวฯ – สำหรับการอบรมนี้ Aug 2021
ม.ศรีปทุม จัดอบรมออนไลน์ การเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม
ม.ศรีปทุม จัดอบรมออนไลน์ การเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อยกระดับศักยภาพการสอนสะเต็มศึกษา คณะครูโรงเรียนบางบัวฯ – มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ Jul 2021
Cle de Peau Beaute เปิดฉากความร่วมมือกับ
Cle de Peau Beaute เปิดฉากความร่วมมือกับ
UNICEF ปีที่สอง เดินหน้าพัฒนาการเข้าถึงสะเต็มศึกษาสู่เด็กผู้หญิง – Cle de Peau Apr 2021
ผ่าวิกฤตโลก สะเต็มศึกษาทางรอดของมนุษย์ยุคหลังโควิด-19
ผ่าวิกฤตโลก สะเต็มศึกษาทางรอดของมนุษย์ยุคหลังโควิด-19
– ด้วยเหตุนี้ UNILAB Foundation จึงได้ร่วมมือกับ องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ Southeast Mar 2021
SEAMEO STEM-ED และเชฟรอน ผนึกเครือข่ายนักวิจัยทั่วอาเซียน
SEAMEO STEM-ED และเชฟรอน ผนึกเครือข่ายนักวิจัยทั่วอาเซียน
ถกแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษา แก้ปมเยาวชนคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์โลก – SEAMEO STEM-ED และเชฟรอน Mar 2021
เชฟรอน ชวนเยาวชนไทยเปิดวาร์ปสู่โลกอาชีพแห่งอนาคต
เชฟรอน ชวนเยาวชนไทยเปิดวาร์ปสู่โลกอาชีพแห่งอนาคต
ในงานนิทรรศการ Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ #4 – สำหรับผู้ที่สนใจ Dec 2020
อพวช. ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท
อพวช. ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท
แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด และ EDX Education มุ่งส่งเสริมความตระหนักด้านคณิตศาสตร์ ทักษะด้านสะเต็มศึกษาแก่เยาวชน Nov 2020
Chevron Enjoy Science จับมือศูนย์
Chevron Enjoy Science จับมือศูนย์
SEAMEO STEM-ED - หน่วยงาน 3 กระทรวงหลัก ส่งเสริมนโยบาย “สะเต็มศึกษา” หวังต่อยอดสู่โมเดลการศึกษาอาเซียน – Sep 2020
คุรุสภา จับมือ เชฟรอน เสริมแกร่งครูวิทย์-คณิต
คุรุสภา จับมือ เชฟรอน เสริมแกร่งครูวิทย์-คณิต
เปิดหลักสูตรออนไลน์ มุ่งสร้างห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 – คุรุสภา ร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด May 2020
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศ MUSC-STEM EDUCATION เดินหน้าสู่ระดับนานาชาติ – เมื่อเร็วๆ นี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการเปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสะเต็มศึกษา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ศูนย์ MUSC-STEM EDUCATION ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ Euro-Asia Collaboration for Enhancing STEM Education (EASTEM) โดยได้รับทุนสนับสนุนงบจาก Erusmus+ Programme
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่
จัดโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่ทูตการท่องเที่ยวแห่งจังหวัดเชียงใหม่ – Oct 2018
กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ มทส. ลุย
กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ มทส. ลุย
“วิทย์สร้างคน” ใช้สะเต็มศึกษาพัฒนาเด็กประถม – มัธยมอีสานตอนล่าง – เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2561 ณ Sep 2018
กระทรวงวิทย์ ฯ ผนึกกำลัง ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์
กระทรวงวิทย์ ฯ ผนึกกำลัง ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์
จัดการแข่งขัน “CanSat Thailand 2018” ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศ พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านสะเต็มศึกษา – Jun 2018
นิสสันร่วมกับแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
นิสสันร่วมกับแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ประเทศญี่ปุ่น สร้างผู้นำในอนาคตให้ประเทศไทย โครงการนี้สนับสนุนนักเรียน 1,200 คน Jun 2018
นิสสันให้การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและสะเต็มศึกษาแก่นักเรียน
นิสสันให้การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและสะเต็มศึกษาแก่นักเรียน
200 คนจากอยุธยาและระยอง ค่ายเยาวชน 3 วันถูกออกแบบขึ้นเพื่อสร้างทักษะภาวะผู้นำที่ผสมผสานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม Jun 2018
อพวช. จัดพิธีเปิด “นิทรรศการ I Love Invention” ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. สามย่าน กรุงเทพฯ –
สถาบันคีนันแห่งเอเซียเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกำกับและดูแลสะเต็มศึกษา
สถาบันคีนันแห่งเอเซียเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกำกับและดูแลสะเต็มศึกษา
– 1.การขับเคลื่อนนโยบายสะเต็มศึกษาให้กับโรงเรียนในเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นชัด Jun 2018
ภาควิชาฟิสิกส์ และสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์ และสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มจธ. จัดอบรมปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน แนวสะเต็มศึกษา กับคณะครู รร.หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ และแจงร้อนวิทยา – May 2018
ซีพี ออลล์ สานต่อพลังประชารัฐ
ซีพี ออลล์ สานต่อพลังประชารัฐ
CONNEXT ED จับมือกลุ่มโรงเรียนจังหวัดตราด จัดสัมมนา “สะเต็มศึกษา” พัฒนาเยาวชนสู่สังคมยุค 4.0 – นายธานินทร์ May 2018