มจพ. เปิดสนามจัดการแข่งขัน 2022 MakeX Thailand Robotics Competition รอบเก็บคะแนน สนามที่ 2

13 Sep 2022

รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษาและงานสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน 2022 MakeX Thailand Robotics Competition รอบเก็บคะแนนรุ่น Starter สนามที่ 4 และรุ่น Explorer สนามที่ 2

มจพ. เปิดสนามจัดการแข่งขัน 2022 MakeX Thailand Robotics Competition รอบเก็บคะแนน สนามที่ 2

พร้อมด้วย รศ.สุพร รัตนพันธ์ หัวหน้าศูนย์สะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวแนะนำศูนย์สะเต็มศึกษาของมหาวิทยาลัย กิจกรรมดังกล่าว สืบเนื่องจากความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์สะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และบริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด และในการแข่งขันครั้งนี้ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน เมื่อวันที่ 10 - 11 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม (อาคาร 44) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและออกบูทประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอน

มจพ. เปิดสนามจัดการแข่งขัน 2022 MakeX Thailand Robotics Competition รอบเก็บคะแนน สนามที่ 2