ข่าวประชาสัมพันธ์สมเด็จเจ้าพระยา | newswit

ลินดา เกณฑ์มามุ่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ลินดา เกณฑ์มามุ่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
สู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก – ผศ.ดร.ลินดา กล่าวต่อไปว่า 21 Sep
มบส.จับมือ สป.อว. และ มก. เดินหน้าโครงการพี่เลี้ยง
มบส.จับมือ สป.อว. และ มก. เดินหน้าโครงการพี่เลี้ยง
– ผศ.ดร.ลินดา กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ให้สถาบันอุดมศึกษาน้องเลี้ยงสามารถจัดตั้งหน่วยงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน 19 Sep
คณะวิทยาการจัดการ มบส. ร่วมกับบริษัทเอกชนผลิตหลักสูตรปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ มบส. ร่วมกับบริษัทเอกชนผลิตหลักสูตรปริญญาตรี
– ผศ.ดร.ณุศณี กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้คณะวิทยาการจัดการเปิดสอน 13 หลักสูตรได้แก่ 19 Sep
บัณฑิตวิทยาลัย มบส.จับมือมหาวิทยาลัยในจีนยกระดับศักยภาพ
บัณฑิตวิทยาลัย มบส.จับมือมหาวิทยาลัยในจีนยกระดับศักยภาพ
ความเข้มแข็งและความเป็นเลิศทางวิชาการ – ผศ.ดร.ลินดา กล่าวต่อว่า 18 Sep
สาขาสังคมพัฒน์ฯ มบส. MOU เทศบาล
สาขาสังคมพัฒน์ฯ มบส. MOU เทศบาล
ต.หลักห้า จ. สมุทรสาคร จัดการเรียนการสอน การวิจัย และวิชาการ – ด้านผศ.ดร.ภาวิณี บุนนาค 14 Sep
มบส.รับนักศึกษาป.ตรี ภาคพิเศษ
มบส.รับนักศึกษาป.ตรี ภาคพิเศษ
ปีการศึกษา2567 และเปิดคัดเลือกรับทุนความสามารถพิเศษ –           นอกจากนี้ มบส. 11 Sep
มบส.ลุยจัด 27 กิจกรรมชมรมสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ
มบส.ลุยจัด 27 กิจกรรมชมรมสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ
– รศ.สายัณ กล่าวต่อไปว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีบุคลากรสำนักกิจการนักศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 05 Sep
EA จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
EA จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สร้างการวิจัย-พัฒนานวัตกรรม 'Thai Herbal & Natural Products' – นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย 04 Sep
สำนักประชาสัมพันธ์ฯ มบส.เร่งเครื่องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้บุคลากร-นักบริหารมืออาชีพ
สำนักประชาสัมพันธ์ฯ มบส.เร่งเครื่องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้บุคลากร-นักบริหารมืออาชีพ
– ด้านดร.พรรณา ศรสงคราม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มบส. กล่าวว่า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล 21 Aug
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มบส.
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มบส.
เปิดตลาดชุมชน – ผศ.ดร.ปณิตา กล่าวต่อไปว่า การจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมวิชาการที่น่าสนใจ เช่น การสาธิต 21 Aug
คณะวิทยาการจัดการ มบส. เปิดตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คณะวิทยาการจัดการ มบส. เปิดตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
– ด้านผศ.นเรศ นิภากรพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ มบส. กล่าวว่า 21 Aug
มบส. จัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้
มบส. จัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ – ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ 21 Aug
นักศึกษาดนตรี มบส.เฝ้ารับเสด็จและร่วมบรรเลงเพลงกรมสมเด็จพระเทพฯ
นักศึกษาดนตรี มบส.เฝ้ารับเสด็จและร่วมบรรเลงเพลงกรมสมเด็จพระเทพฯ
– ทั้งนี้วิทยาลัยการดนตรีมบส.ยังได้นำผลงานการปรับวงดนตรีไทยในบทเพลงชเวดากอง เถา ผลงานการประพันธ์ของครูบุญยงค์ 21 Aug
มบส.ปลื้มติดอันดับ The Impact
มบส.ปลื้มติดอันดับ The Impact
Rankings 2023 ใน 100 อันดับแรกของโลก – ผศ.ดร.ลินดา กล่าวต่อไปว่า 21 Aug
ทปอ.มรภ. 38 แห่ง ร่วมทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ทปอ.มรภ. 38 แห่ง ร่วมทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น – ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) 17 Jul
มบส.เร่งขับเคลื่อนองค์กรสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข
มบส.เร่งขับเคลื่อนองค์กรสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข
– รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มบส.) กล่าวว่า 17 Jul
โรงเรียนสาธิต มบส. ร่วมMOU 4 สถาบัน
โรงเรียนสาธิต มบส. ร่วมMOU 4 สถาบัน
เพิ่มคนเก่งด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง – อาจารย์สิริชัย  กล่าวต่อไปว่า 17 Jul
ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล มบส. จัดโครงการช่วยชีวิตเบื้องต้น
ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล มบส. จัดโครงการช่วยชีวิตเบื้องต้น
– ผศ.ธีรถวัลย์  ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.)เปิดเผยว่า 17 Jul
คณะวิทยาศาสตร์ ฯ มบส. เล็งทำวิจัยการคิด
คณะวิทยาศาสตร์ ฯ มบส. เล็งทำวิจัยการคิด
วิเคราะห์เด็ก เพื่อนำไปปรับการเรียนการสอนในโรงเรียน – รศ.ดร.บุญมี กล่าวต่อไปว่า 17 Jul
มบส.รับปริญญาตรีภาคพิเศษรอบ 3
มบส.รับปริญญาตรีภาคพิเศษรอบ 3
– มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ( มบส.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบ 3 ปีการศึกษา 24 May
มบส. จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดทำสื่อ
มบส. จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดทำสื่อ
– ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มบส.) กล่าวว่า  ทางฝ่ายวิชาการ 24 May
มบส. เปิดรับนักศึกษาใหม่ รับตรงอิสระ
มบส. เปิดรับนักศึกษาใหม่ รับตรงอิสระ
รอบที่ 4 – สนใจสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ http://admission.bsru.ac.th หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ WWW.BSRU.AC.TH 23 May
มบส.ชวนอบรมผลิตรายการสื่อดิจิทัลฟรี
มบส.ชวนอบรมผลิตรายการสื่อดิจิทัลฟรี
– มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มบส.) ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS บริษัท เอยู คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 12 May
เขตคลองสานเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก
เขตคลองสานเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก
สุ่มตรวจหาเชื้อในนกพิราบบริเวณถนนสมเด็จเจ้าพระยา – 26 Apr
มบส.เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ
มบส.เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ
รอบ Quota ครั้งที่ 2 – มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 21 Apr
บัณฑิตวิทยาลัย มบส.ปลื้มจัดกิจกรรมได้ตามเป้าหมาย
บัณฑิตวิทยาลัย มบส.ปลื้มจัดกิจกรรมได้ตามเป้าหมาย
– ผศ.ดร.คณกร กล่าวต่อไปว่า โครงการการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างมบส.กับ Lipa City Colleges 20 Apr
มบส. ชวนอบรมบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ด้วย
มบส. ชวนอบรมบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ด้วย
WepMEt – สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 16 Mar
เปิดตัวกิจกรรมโรดโชว์ Heart for
เปิดตัวกิจกรรมโรดโชว์ Heart for
Heroes (H4H) ครั้งที่ 1 – 23 Feb
รร.สาธิต มบส.จับมือโรงเรียน Sekolah
รร.สาธิต มบส.จับมือโรงเรียน Sekolah
Menengah Pertama (ฝ่ายมัธยม)สอนออนไลน์ – นักเรียนต่างพอใจ และตื่นเต้นได้เรียนครูคนใหม่นายสิริชัย เอี่ยมสอาด 21 Nov