มบส.ชวนแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับม.ปลาย

03 Jan 2024

ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส. ) กล่าวว่า คณะวิทยาการจัดการ มบส. จะจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 18 มกราคม 2567 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี ผศ.นเรศ นิภากรพันธ์ ประธานสาขาวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเชิดชูเกียรติและงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2567 ทั้งนี้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่สนใจสมัครได้ที่ https://link.bsru.ac.th/t7p ภายในวันที่ 10 มกราคม 2567 หรือสอบถาม โทร.0-8582-5561

มบส.ชวนแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับม.ปลาย