ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย | newswit

ภาคตลาดทุนประกาศเจตนารมณ์ ร่วมมือ-จับปลอมหลอกลงทุน
ภาคตลาดทุนประกาศเจตนารมณ์ ร่วมมือ-จับปลอมหลอกลงทุน
– นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า 25 Jul
ก.ล.ต. UNDP และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ก.ล.ต. UNDP และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ร่วมลงนามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ SDGs Resource Center – เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 10 Apr
ก.ล.ต. ร่วมกับ UN Women และสมาคม
ก.ล.ต. ร่วมกับ UN Women และสมาคม
บจ. เปิดเวทีเสวนา บทบาทผู้นำและการขับเคลื่อนธุรกิจ สู่ความยั่งยืน เน้นบทบาทผู้นำสตรีในภาคตลาดทุน – นางสาวรื่นวดี 01 Mar
CBCE Next โครงการเตรียมความพร้อมองค์กรมุ่งสู่ตลาดทุน
CBCE Next โครงการเตรียมความพร้อมองค์กรมุ่งสู่ตลาดทุน
พร้อม one-on-one mentoring program – ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (Center for Building Competitive 23 Jan
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด
(มหาชน) ได้รับรางวัล รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ 2565 ประเภทรางวัลดีเด่น 14 Dec
เอ็ม บี เค มอบข้าวมาบุญครอง 5,000
เอ็ม บี เค มอบข้าวมาบุญครอง 5,000
กิโลกรัม ให้แก่ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี – 08 Nov
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัด Social Business Matching Day – Feb 2022
ก.ล.ต. ร่วมกับ อบก. สมาคม บจ.
ก.ล.ต. ร่วมกับ อบก. สมาคม บจ.
และ PwC จัดสัมมนา นโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ – งานสัมมนาในครั้งนี้ Dec 2021
ก.ล.ต. เผยผลการงานสัมมนา “ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน”
ก.ล.ต. เผยผลการงานสัมมนา “ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน”
ได้รับแรงสนับสนุนที่ดีจากหลายภาคส่วน – ผู้ร่วมสัมมนาได้กล่าวถึงความสำคัญของตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน อาทิ Green Aug 2019
ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์
ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์
ชวนส่งต่อความรัก LOVE OUT LOUD ต้อนรับวันวาเลนไทน์ – มาร่วมส่งต่อความรักด้วยกันในงาน EMQUARTIER LOVE OUT LOUD Feb 2019
ภาพข่าว: ตลาดทุนไทยสู่ Digital
ภาพข่าว: ตลาดทุนไทยสู่ Digital
Exchange ด้วยระบบส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน QR Code – Dec 2018
เอสซีจีคว้ารางวัลรายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยม
เอสซีจีคว้ารางวัลรายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยม
2018 ต่อเนื่อง 6 ปีและรางวัล Best SDGs Reporting จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย Dec 2018
ภาพข่าว: อินโดรามา เวนเจอร์สได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเยี่ยม
ภาพข่าว: อินโดรามา เวนเจอร์สได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเยี่ยม
ปี 2561 – รายงานความยั่งยืนของไอวีแอล จัดทำขึ้นเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน Dec 2018
ตลาดหลักทรัพย์มอบรางวัลรายงานความยั่งยืน
ตลาดหลักทรัพย์มอบรางวัลรายงานความยั่งยืน
ประเภทดีเยี่ยม แก่ ซีพีเอฟ – นายสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Dec 2018
ทีทีดับบลิว รับ “รางวัลดีเด่น”
ทีทีดับบลิว รับ “รางวัลดีเด่น”
รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 – รายงานความยั่งยืนเป็นรายงานที่จัดทำขึ้นเพื่อเปิดเผยข้อมูล Dec 2018
ภาพข่าว: ทีทีดับบลิว รับ “รางวัลดีเด่น”
ภาพข่าว: ทีทีดับบลิว รับ “รางวัลดีเด่น”
รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 – การได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ Dec 2018
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานการประกวดและพิธีมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย 2561 Capital Market Innovation Awards 2018 รอบตัดสิน – 08:30 น. ลงทะเบียน 09.00 – 09.10 น. กล่าวเปิดงาน โดย ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 09.10 – 15.50 น. นำเสนอผลงานนวัตกรรมตลาดทุนไทย รวม 10 ผลงาน 16.30 – 17.30 น. พิธีประกาศผล และมอบรางวัล กล่าวปิดงาน โดย ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการตัดสินผลงาน
ก.ล.ต. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดสัมมนาเตรียม บจ. ใช้หลัก CG Code – ก.ล.ต. ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานสัมมนา "การเปิดเผยข้อมูลตาม CG Code ใหม่" เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนได้เข้าใจบริบทและหลักการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code: CG Code) เพื่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดพิธีแถลงข่าวโครงการประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย Capital Market Innovation Awards 2018 – 10.30-11.00 น. ลงทะเบียน 11.00-11.10 น. กล่าวต้อนรับ โดย คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 11.10-11.25 น. กล่าวเปิดงาน โดย ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประธานกรรมการตัดสินผลงานรางวัล Capital Market Innovation Awards 2018 11.25-11.55 น. หัวข้อ "นวัตกรรมกับตลาดทุนไทย" โดย
ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือสมาคม
ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือสมาคม
บจ. และ สนช. ยกระดับนวัตกรรม บจ. ไทย – Mar 2018
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ยกระดับนวัตกรรม บจ. ไทย เติบโตยั่งยืน – นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ Mar 2018
ภาพข่าว: ซีพีเอฟ เปิดโรงงานต้อนรับคณะ
ภาพข่าว: ซีพีเอฟ เปิดโรงงานต้อนรับคณะ
CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย – Feb 2018
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือสมาคมบริษัทจดทะเบียนให้ความรู้เกณฑ์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือสมาคมบริษัทจดทะเบียนให้ความรู้เกณฑ์
MiFID II แก่ บจ. พร้อมเปิดตัว SET Digital Roadshow เพิ่มช่องทาง บจ. ไทยเข้าถึงผู้ลงทุนทั่วโลก – ดร. สันติ Feb 2018
ซีพีเอฟเดินหน้าธุรกิจสู่ SDGs
ซีพีเอฟเดินหน้าธุรกิจสู่ SDGs
Goal ชูผู้นำนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ-สร้างอาหารโปรตีนคุณภาพ – "ซีพีเอฟประกาศเป้าหมายแห่งความยั่งยืนปี 2020 Feb 2018
กลุ่มทรู รับรางวัลรายงานความยั่งยืน
กลุ่มทรู รับรางวัลรายงานความยั่งยืน
ระดับดีเด่น ประจำปี 2560 – การมอบรางวัล รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 โดย CSR Club Jan 2018
ภาพข่าว: เดลต้าฯ คว้ารางวัลรายงานความยั่งยืน
ภาพข่าว: เดลต้าฯ คว้ารางวัลรายงานความยั่งยืน
ประจำปี 2560 – งานประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 จัดโดย Dec 2017