ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | newswit

CMDF ร่วมกับ สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
CMDF ร่วมกับ สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
จัดสัมมนานำเสนอแนวโน้มและโอกาสการลงทุน พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองการเลือกลงทุนในกองทุน – งานสัมมนา เรื่อง "Future of 22 Mar
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ กฟผ. กฟภ.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ กฟผ. กฟภ.
กฟน. และสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ส่งเสริมความรู้ทางการเงินและสร้างวินัยการออมเพื่อการเกษียณ – ดร. ภากร Jan 2022
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ กฟผ. กฟภ.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ กฟผ. กฟภ.
กฟน. และสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ส่งเสริมความรู้ทางการเงินและสร้างวินัยการออมเพื่อการเกษียณ – ดร. ภากร Jan 2022
CMDF ประกาศ 9 โครงการ คว้าทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน
CMDF ประกาศ 9 โครงการ คว้าทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน
ประจำปี 2562 – นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน CMDF เปิดเผยว่า Jun 2020
ก.ล.ต. ขอให้บริษัทจัดการลงทุนดูแลลูกจ้างที่นายจ้างเลื่อนหรือหยุดส่งเงิน PVD ชั่วคราว จากผลกระทบ COVID-19 – เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกจ้างและนายจ้างซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามข้อเสนอแนะของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC) ได้เรียนเสนอกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาให้ลูกจ้างหรือนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
ภาพข่าว: ก.ล.ต. และพันธมิตร มอบรางวัล
ภาพข่าว: ก.ล.ต. และพันธมิตร มอบรางวัล
“บริษัทเกษียณสุข” ให้นายจ้าง 77 ราย กระตุ้นสมาชิก PVD วางแผนการเงิน – Oct 2019
ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เชิญชวนเข้าร่วมประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นปี 2562 – ดร. ธัชพล กาญจนกูล นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Oct 2019
ภาพข่าว: ก.ล.ต. จับมือ 3 องค์กรพันธมิตร
ภาพข่าว: ก.ล.ต. จับมือ 3 องค์กรพันธมิตร
นำนายจ้างแสดงพลังโครงการบริษัทเกษียณสุข – Dec 2018
ก.ล.ต. จับมือ 3 องค์กรพันธมิตร นำนายจ้างแสดงพลังโครงการบริษัทเกษียณสุข – นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า โครงการ "บริษัทเกษียณสุข" มุ่งสนับสนุนนายจ้างช่วยให้ลูกจ้างมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีหลังเกษียณ ผ่านกลไกการออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยนายจ้างมีบทบาทให้ความรู้แก่ลูกจ้าง กระตุ้นให้เกิดการออม และสร้างองค์ประกอบที่เหมาะสมเพื่อช่วยลูกจ้างให้ "ออมเต็มพิกัด
สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมองค์กรต่างๆ
สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมองค์กรต่างๆ
ให้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นที่พึ่งในยามเกษียณอายุของพนักงาน ชื่อ PVD Grand Seminar หัวข้อ Nov 2018
ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นปี 2561 – ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สมาคมฯ) เชิญชวนกองทุนที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นปีที่ 7 ประจำปี 2561 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อคัดเลือกกองทุนที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ธรรมาภิบาลการลงทุน มาตรฐาน ในการควบคุมและตรวจสอบการจัดการลงทุนเพื่อให้เงินกองทุนงอกเงย
ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นปี 2560 – ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สมาคมฯ) เชิญชวนกองทุนที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นปีที่ 6 ประจำปี 2560 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อคัดเลือกกองทุนที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ความสามารถในการบริหารจัดการกองทุน ความสามารถในการเป็นที่พึ่งในวัยหลังเกษียณ บทบาทของบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน (บลจ.)
ภาพข่าว: ก.ล.ต. เปิดตัว หลักธรรมาภิบาลการลงทุน
ภาพข่าว: ก.ล.ต. เปิดตัว หลักธรรมาภิบาลการลงทุน
สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code) – Feb 2017
ภาพข่าว: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ภาพข่าว: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานเอื้ออารีย์ ของกลุ่มวังขนาย ได้รับรางวัล – Dec 2015
ภาพข่าว: บลจ.วรรณ รับมอบรางวัล “บริษัทจัดการกองทุนที่มีผลตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงยอดเยี่ยม จากสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ –
กองทุนสินสถาพร และอีก 3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่กองทุนบัวหลวงร่วมบริหาร คว้า 4 รางวัลจากงานประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น – โดย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภทกองทุนร่วม (Pooled Fund) และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารออมสิน ได้รับรางวัลการพัฒนากองทุนดีเด่น
“สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” จัดประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ชิงโล่พระราชทานฯ ครั้งที่ 4 มุ่งพัฒนากองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทยให้ก้าวหน้าพอเพียงสำหรับลูกจ้างในวัยเกษียณ – สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีความสามารถเป็นหลักประกันให้กับสมาชิก ตลอดจนเพื่อการกระตุ้นให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นๆ
“สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” จัดประกวดกองทุนดีเด่นชิงโล่พระราชทานฯ ครั้งที่ 3 – ดร.พิสิฐกล่าวเพิ่มเติมว่าในปีนี้ประเภทของการประกวดพิจารณาแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ กองทุนฯที่มีขนาดมากกว่า 5,000 ล้านบาท กองทุนฯที่มีขนาดระหว่าง 1,000-5,000 ล้านบาท กองทุนฯที่มีขนาดน้อยกว่า 1,000 ล้านบาท และบริษัทจัดการที่จัดการกองทุนร่วม (Pooled fund) ดีเด่น หลักเกณฑ์ในการตัดสินนั้น สมาคมฯ พิจารณาจากโครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บตท. เสวนา “อนาคตเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลสู่ตลาดทุน” – และบทบาทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ โดยมีผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ในวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557
ก.ล.ต. จัดสัมมนา “Target Date ทางเลือกใหม่ในการลงทุนสำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” –
บลจ.ธนชาต ปลื้มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บลจ.ธนชาต ปลื้มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ธนชาติทวีค่า ซึ่งจดทะเบียนแล้ว หรือ NTWK รับรางวัลบริหารกองทุนดีเด่น 2 ปีซ้อน – นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ Dec 2013
ภาพข่าว: “บลจ. ฟินันซ่า รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประเภทกองทุนร่วมทุน (Pooled Fund) ดีเด่น – บลจ. ฟินันซ่า จำกัด บริษัทจัดการผู้จัดตั้งและบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฟินันซ่า ไลฟ์ ไซเคิล ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประเภทกองทุนร่วมทุน (Pooled Fund) ดีเด่น ในงานการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 ที่จัดโดยสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (AOP) ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน