ข่าวประชาสัมพันธ์สภานิติบัญญัติ | newswit

CGTN: จีนให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นอันดับแรกในการเดินทางครั้งใหม่ มุ่ง 'สร้างประเทศที่ยิ่งใหญ่' – ในพิธีปิดการประชุมครั้งแรกของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ชุดที่ 14 ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ให้คำมั่นต่อที่ประชุมว่า จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ทำงานอย่างเต็มที่ และพิสูจน์ให้เห็นถึงความคู่ควรต่อความไว้วางใจของสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนทุกคน รวมถึงประชาชนชาวจีนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ที่มีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศ
CGTN: จีนมุ่งเสริมสร้างยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการ พร้อมยกระดับขีดความสามารถทางยุทธศาสตร์ – ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ผู้นำของจีน เข้าร่วมการประชุมใหญ่ของคณะผู้แทนจากกองทัพ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นทางทหารเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่ของคณะผู้แทนจากกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (Chinese People's Liberation Army) และกองกำลังตำรวจติดอาวุธประชาชนจีน
CGTN: สภานิติบัญญัติจีนเน้นย้ำถึงการเสริมสร้างประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งกระบวนการ – นายหลี่ จ้านซู (Li Zhanshu) ประธานคณะกรรมการถาวรประจำสภาประชาชนแห่งชาติ ชุดที่ 13 ได้กล่าวเรียกร้องในขณะที่นำเสนอรายงานการทำงาน ระหว่างการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1รายงานสมุดปกขาวในหัวข้อ "ประเทศจีนกับประชาธิปไตยที่ได้ผลจริง" (China: Democracy That Works) ซึ่งเผยแพร่โดยสำนักสารสนเทศของคณะมุขมนตรีจีนในปี 2564 ระบุว่า ประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งกระบวนการ
CGTN: จีนเน้นย้ำเรื่องความมั่นคงด้านอาหารในสองการประชุมใหญ่ – ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันที่สองของการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติ (NPC) ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ประชุมร่วมกับที่ปรึกษาทางการเมืองระดับชาติจากภาคเกษตรกรรม สวัสดิการ และประกันสังคม พร้อมเรียกร้องว่าอย่าละเลยประเด็นเรื่องความมั่นคงด้านอาหารความมั่นคงด้านอาหารเป็นหนึ่งในผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานที่สุดของประเทศ และในขณะเดียวกันผู้นำจีนก็ตั้งคำถามว่า
CGTN: อัปเดตสถานการณ์ในตองกาหลังภูเขาไฟระเบิดและสึนามิถล่ม – "คลื่นความรุนแรงกระแทกผ่านร่าง"คุณฟาคาฟานัวกำลังเดินทางไปยังประเทศนิวซีแลนด์ตอนที่ภูเขาไฟฮุงกา ตองกา-ฮุงกา ฮาอาปาย เริ่มคุกรุ่น และเขาอยู่ที่นิวซีแลนด์ตอนที่ภูเขาไฟระเบิด เขาจึงสามารถติดต่อสื่อสารกับทั่วโลกได้คุณคริสตัล ภริยาของเขาซึ่งยังอยู่ในตองกา บอกเล่าว่าคลื่นความรุนแรงทำให้ทั้งตึกสั่นสะเทือนไปหมด มันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากแผ่นดินไหว เธอรู้สึกว่าคลื่นความรุนแรงกระแทกผ่านร่างณ
ม.รามฯ จัดอบรมวิชาการ องค์ความรู้ด้านกัญชากับการรักษาโรค
ม.รามฯ จัดอบรมวิชาการ องค์ความรู้ด้านกัญชากับการรักษาโรค
– รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มุสิก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ May 2019
ภาพข่าว: พรรณเวช เวชสำอางคุณภาพโดยแพทย์ผิวหนังไทย
ภาพข่าว: พรรณเวช เวชสำอางคุณภาพโดยแพทย์ผิวหนังไทย
รับรางวัล “ธุรกิจผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยม” – May 2019
พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย
พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป – Apr 2019
ภาพข่าว: โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง
ภาพข่าว: โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง
สรุปผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน – Apr 2019
บีเอสเอ | พันธมิตรซอฟต์แวร์ ขอแสดงความยินดีกับการผ่านร่างกฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย – "การบัญญัติกฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแสดงให้เห็นก้าวที่สำคัญต่อการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและองค์กรธุรกิจ ว่าสามารถไว้วางใจและรับประโยชน์สูงสุดจากนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT)
ภาพข่าว: กรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์
ภาพข่าว: กรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งสามร้อยยอด-ปราณบุรี จำกัด – Feb 2019
ภาพข่าว: กรมส่งเสริมสหกรณ์ ต้อนรับคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์
ภาพข่าว: กรมส่งเสริมสหกรณ์ ต้อนรับคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด – Feb 2019
ร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ – ร่างพระราชบัญญัติฯ ประกอบด้วย 17 มาตรา โดยมีหลักการและสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้ 1. กำหนดให้มีสินทรัพย์ชนิดใหม่ (new asset class) เรียกว่า "ทรัพย์อิงสิทธิ" ซึ่งเป็นสิทธิการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ระยะเวลาไม่เกิน 30 ปี ที่มีความคล่องตัวในการเปลี่ยนมือและใช้ประโยชน์ โดยให้ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิสามารถโอนทรัพย์อิงสิทธิ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเคาะร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ….จุดเริ่มต้นมิติใหม่ของการร่วมลงทุน – นางปานทิพย์ ศรีพิมล ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพ.ศ.2556 (พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556)ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีขอบเขตของกฎหมายที่กว้างขวางอันส่งผลให้มีโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะต้องเข้ามาสู่กระบวนการตามกฎหมายดังกล่าว
ร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ผ่านความเห็นชอบของ สนช. – ร่างพระราชบัญญัติฯ ประกอบด้วย 13 มาตรา โดยมีหลักการและสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้ 1. การขยายขอบเขตการทำธุรกรรมการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 ให้ครอบคลุมการทำสัญญาต่างตอบแทนทุกประเภท เพื่อให้การทำธุรกรรมการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามีความหลากหลายมากขึ้น
PTTOR ส่ง ก๊าซ หุงต้ม ปตท. สนับสนุน
PTTOR ส่ง ก๊าซ หุงต้ม ปตท. สนับสนุน
กิจกรรมการทำข้าวเหนียวมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในโลกประจำปี 2562 ในงาน We Care About You – ในงานครั้งนี้ บริษัท ปตท. Jan 2019
'ครูเอิร์น’ ปลื้ม รับเกียรติบัตรพรีเซนเตอร์
'ครูเอิร์น’ ปลื้ม รับเกียรติบัตรพรีเซนเตอร์
โครงการ “ครูD7Days สำนึกรักชาติ” – ล่าสุด ได้มีการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ และพิธีประกาศผลและมอบรางวัล "ครูD7Days Dec 2018
NIDA Poll การรับรู้ภาพลักษณ์ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสายตาประชาชน
NIDA Poll การรับรู้ภาพลักษณ์ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสายตาประชาชน
– ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา Dec 2018
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายและแถลงข่าว เรื่อง กฎหมาย กระท่อม และ กัญชา: จะไปได้ถึงไหน ใครได้ประโยชน์ – นายแพทย์ เจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายจิตนรา นวรัตน์ รองโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.ฯ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ซูเปอร์โพล และภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุข วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุม สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สนช.ผ่านร่างพรบ.สหกรณ์ฉบับใหม่ฉลุย
สนช.ผ่านร่างพรบ.สหกรณ์ฉบับใหม่ฉลุย
กรมส่งเสริมสหกรณ์เตรียมพิจารณาร่างกฎกระทรวงให้สอดคล้องกับกฎหมายสหกรณ์ที่แก้ไขเพิ่มเติม – นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ Dec 2018
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หลังปรับปรุงตามข้อสังเกตของกฤษฎีกา – สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชุดยกระดับการกำกับดูแลตลาดทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งต่อมาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)ได้มีการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ก.ล.ต. จึงขอเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง
“ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน”
“ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน”
ปิดรับผลงานวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 – โครงการปิดรับผลงานเข้าประกวดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 Nov 2018
หอการค้าไทย-จีนร่วมกับสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยและสมาคมต่างๆ
หอการค้าไทย-จีนร่วมกับสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยและสมาคมต่างๆ
รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนและคณะ โอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ – นาย จิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี Nov 2018
มจพ. แถลงข่าวผลักดันถนนยางพาราดินซีเมนต์
มจพ. แถลงข่าวผลักดันถนนยางพาราดินซีเมนต์
– โดยเริ่มจากการนำยางพาราธรรมชาติ (ทั้งยางพาราสด และยางพาราข้น) มาดัดแปรโครงสร้างของยางพารา Oct 2018
การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ “ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน”
การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ “ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน”
ปิดรับใบสมัครวันที่ 20 ตุลาคม 2561 – ปิดรับผลงานวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 Oct 2018
'ครูเอิร์น-จิรวรรณ’ นำทีมดาราดัง
'ครูเอิร์น-จิรวรรณ’ นำทีมดาราดัง
ชวนร่วมประกวดคลิปสั้น 'ครู D7Days’ – อนุกรรมาธิการศึกษาติดตามและตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Oct 2018