'ครูเอิร์น-จิรวรรณ’ นำทีมดาราดัง ชวนร่วมประกวดคลิปสั้น 'ครู D7Days’

01 Oct 2018
ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ตอบรับร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ โครงการ "ครู D7Days สำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่ออนาคตไทย" จัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้ที่สนใจสามารถส่งคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาทีเกี่ยวกับการสอนประวัติศาสตร์และสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ต.ค. 2561 ทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก "D7Days ทำดีทำได้ทุกวัน"
'ครูเอิร์น-จิรวรรณ’ นำทีมดาราดัง ชวนร่วมประกวดคลิปสั้น 'ครู D7Days’

อนุกรรมาธิการศึกษาติดตามและตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เชิญชวนบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ส่งคลิปวีดีโอเกี่ยวกับการสอนประวัติศาสตร์และสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามโครงการ "ครู D7Days สำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่ออนาคตไทย" ซึ่งจัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมคนในชาติมีจิตสำนึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนทั้งชาติ

โดยตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ ผ่านกลไกต่างๆ รวมถึงศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องประมุขของประเทศ ความเป็นมาของชาติไทย ผ่านการจัดกิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที เพื่อเสริมสร้างครู อาจารย์ ผู้ที่สอนวิชาประวัติศาสตร์ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่เพื่อร่วมกันสืบทอดความรักชาติในโรงเรียน สถาบันการศึกษา และสังคมไทย รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถในการสอนได้นำความรู้หรือเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ สถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับนักเรียน หรือประชาชน โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญจะนำผลงานที่ผ่านการคัดเลือกไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ต่อไป

ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า ด้วยความที่ตนเองทำโรงเรียนอยู่แล้ว เข้าใจตรงนี้เป็นอย่างดี จึงอยากจะให้เด็กๆ เยาวชน หรือ คนรุ่นใหม่ ได้มาร่วมกันสืบทอดความรักชาติในโรงเรียน สถาบันการศึกษา และสังคมไทย รวมถึงอยากจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมให้คนในชาติมีจิตสำนึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนทั้งชาติ จึงมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการครั้งนี้ ซึ่งนอกจากเอิร์นแล้ว ยังมีน้องๆ ดาราหลายคน อาทิ หงษ์หยก-พรพรรณ ฤกษ์อัตการ, แยม-มทิรา ตันติประสุต, มาสุ จรรยางค์ดีกุล, มัดหมี่-พิมดาว พานิชสมัย ฯลฯ มาร่วมเป็น ทูตความดี ของโครงการฯ นี้ เพื่อเชิญชวนทุกคนให้เข้าร่วมส่งคลิปเข้าประกวดกันด้วย

การจัดการประกวดแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก แบ่งเป็นตัวแทนภาคละ 3 คน ทั้งหมด 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ, ภาคใต้, ภาคกลาง, ภาคตะวันตก, ภาคตะวันออก และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ รอบชิงชนะเลิศ มี รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล,รางวัลชมเชย จำนวน 15 รางวัล และ รางวัล Popular Vote จำนวน 3 รางวัล

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ส่งคลิปวีดีโอเกี่ยวกับการสอนประวัติศาสตร์ และสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจะต้องถ่ายทอดเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ซึ่งธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความยาวในแต่ละคลิปไม่เกิน 5 นาที พร้อมอัพโหลดคลิปลง YouTube จากนั้นส่งลิงก์ผลงานผ่านทาง Inbox แฟนเพจเฟซบุ๊ก "D7Days ทำดีทำได้ทุกวัน" รวมทั้งอัพโหลดใบสมัครและกดไลค์กดแชร์ พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ต.ค. 2561 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-831 9196-7 หรือแฟนเพจเฟซบุ๊ก www.facebook/d7days

'ครูเอิร์น-จิรวรรณ’ นำทีมดาราดัง ชวนร่วมประกวดคลิปสั้น 'ครู D7Days’ 'ครูเอิร์น-จิรวรรณ’ นำทีมดาราดัง ชวนร่วมประกวดคลิปสั้น 'ครู D7Days’ 'ครูเอิร์น-จิรวรรณ’ นำทีมดาราดัง ชวนร่วมประกวดคลิปสั้น 'ครู D7Days’