สถาบันวัคซีน ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

สถาบันวัคซีนนานาชาติมั่นใจใช้แอป Veeva Vault QualityDocs เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

๒๖ พ.ค. ๒๐๒๐ ๐๙:๕๕

โซล เกาหลีใต้-26 พ.ค.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์ Veeva Vault QualityDocs ช่วยให้สถาบันวัคซีนนานาชาติสามารถควบคุมและเข้าถึงเอกสารและกระบวนการตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ Veeva Systems (NYSE: VEEV) ประกาศในวันนี้ว่า สถาบันวัคซีนนานาชาติ (International Vaccine Institute: IVI)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) เผย คนไทยได้เฮ!! พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.ใกล้มีผลบังคับใช้

๑๖ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๓๗

กรุงเทพฯ-5 ก.พ.-โฟร์ พี แอดส์ (96) สถาบันวัคซีนแห่งชาติฯ (สวช.) เผย คนไทยได้เฮ!! พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ใกล้มีผลบังคับใช้ มั่นใจประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีน สามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม มีวัคซีนใช้ทั้งในยามปกติและฉุกเฉิน

สถาบันวัคซีนแห่งชาติฯ พร้อมร่วมมือเครือข่ายพัฒนาแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคฯ คาดได้แนวทางแก้ปัญหาโรคที่ป้องกันด้วยวัคซีนชายแดนใต้อย่างยั่งยืน

๑๙ พ.ย. ๒๐๑๘ ๑๔:๑๐

กรุงเทพฯ-5 ก.พ.-โฟร์ พีแอดส์ (96) ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติฯ (สวช.)กล่าวว่าโรคหัดเป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ซึ่งการกำจัดโรคหัด เป็นเป้าหมายสำคัญในการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยและองค์การอนามัยโลก กำหนดให้ภายในปี 2563 ต้องไม่พบผู้ป่วย(set

สถาบันวัคซีนแห่งชาติฯ (สวช.) เผย!ความก้าวหน้าของการผลิตวัคซีนในประเทศไทย

๑๒ ต.ค. ๒๐๑๘ ๐๙:๓๔

กรุงเทพฯ-12 ต.ค.-โฟร์พีแอดส์ (96) ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.)กล่าวว่า ในสถานการณ์ที่ประเทศยังมีความมั่นคงด้านวัคซีนไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ รัฐบาลไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2544 และในวันที่ 13 สิงหาคม

สถาบันวัคซีนแห่งชาติฯ ตั้งหน่วยข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMU) ขานรับไทยแลนด์ 4.0

๑๗ ก.ย. ๒๐๑๘ ๑๕:๑๗

กรุงเทพฯ-17 ก.ย.-โฟร์พีแอดส์ (96) สถาบันวัคซีนแห่งชาติฯเดินหน้าภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสำรองวัคซีนเพื่อสร้าง ความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ ตั้งหน่วยข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMU) ขานรับนโยบายไทยแลนด์4.0 เน้นการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านวัคซีน

สถาบันวัคซีนแห่งชาติฯ จัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561

๑๓ ก.ย. ๒๐๑๘ ๑๓:๕๙

กรุงเทพฯ-13 ก.ย.-โฟร์พีแอดส์ (96) เร่งปรับกลไกการพิจารณาการนำวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและเพื่อรองรับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ รวมทั้งหาแนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการพัฒนาวัคซีนในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ สธ. ชู!! ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานีเป็นพื้นที่นำร่อง สางปัญหา.ความไม่ครอบคลุมของการได้รับวัคซีนใน 3

๒๗ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๓๑

กรุงเทพฯ-27 ส.ค.-สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สถาบันวัคซีนแห่งชาติจับมือ สคร.12 กรมควบคุมโรค และเครือข่าย ผลักดันโครงการสร้างภาคีเครือข่ายพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่ เร่งสางปัญหาความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนต่ำใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมชู ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี เป็นพื้นที่นำร่อง

สถาบันวัคซีนแห่งชาติฯ จัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่3/2561

๐๒ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๗:๑๕

กรุงเทพฯ-2 ส.ค.-สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เร่งหารือแผนกำจัดโรคหัด กลไกการพิจารณานำวัคซีนใหม่มาให้บริการ และติดตามความก้าวหน้าโครงการนำร่องการจัดซื้อและสำรองวัคซีน และการพัฒนาวัคซีนเพื่อความมั่นคงของประเทศหลายโครงการ วันนี้ (2 สิงหาคม 2561) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติฯชี้!! การขยายอายุบริการให้วัคซีนเอชพีวีในเยาวชนไทยมีประโยชน์

๑๘ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๒๙

กรุงเทพฯ-18 ก.ค.-โฟร์พีแอดส์ (96) สถาบันวัคซีนแห่งชาติฯชี้!! การขยายอายุการให้บริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือเอชพีวีจากเด็กนักเรียนหญิงชั้นป.5 เพียงกลุ่มเดียว เป็นเยาวชนหญิงอายุระหว่าง 12 18 ปี (ป.6 ม.6)

สวช.ชี้!! การปรับเปลี่ยนกลไกการพิจารณาวัคซีนใหม่เข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ช่วยคนไทยลดระยะเวลารอคอยวัคซีนได้มากกว่าครึ่ง

๒๙ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๕:๔๐

กรุงเทพฯ-29 มิ.ย.-สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ(สวช.) กล่าวว่า ประเทศไทยได้พัฒนาระบบการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคแก่ประชาชนมายาวนานเกือบ 40 ปีแล้ว และเนื่องจากวัคซีนเป็นเครื่องมือป้องกันโรคทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพสูง

สถาบันวัคซีนแห่งชาติฯ หนุน ม.มหิดล และ อภ. พัฒนา วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี

๒๙ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๐:๓๘

กรุงเทพฯ-29 มิ.ย.-โฟร์พีแอดส์ (96) ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ(สวช.)กล่าวว่า โรคไข้สมองอักเสบเจอีเป็นโรคไข้สมองอักเสบที่พบมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย โรคนี้เกิดจากการติดเชื้อไวรัส เจอี(Japanese encephalitis: JEV)โดยมียุงรำคาญเป็นพาหะ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติฯ เดินหน้าหนุนนักวิจัยไทยผลิตวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าสายพันธุ์ไทย

๒๘ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๓:๒๔

กรุงเทพฯ-28 พ.ค.-โฟร์พีแอดส์ (96) สถาบันวัคซีนแห่งชาติฯ เดินหน้า!! หนุนนักวิจัยไทย พัฒนาวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าสายพันธุ์ไทย เพื่อ คนไทยได้ใช้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพตรงกับสายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศ ลดปัญหาขาดแคลนวัคซีนและการพึ่งพิงวัคซีนจากต่างชาติ ไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีนและสามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว

สถาบันวัคซีนแห่งชาติฯหนุน อย. ขึ้นทะเบียนออนไลน์ ยาชีววัตถุใหม่ วัคซีนด้วยซอฟต์แวร์ไทยมาตรฐาน ICH eCTD

๒๕ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๕๑

กรุงเทพฯ-25 พ.ค.-สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สถาบันวัคซีนแห่งชาติฯหวังเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทย หนุนการขึ้นทะเบียนออนไลน์ ยาชีววัตถุใหม่ วัคซีนด้วยซอฟต์แวร์ไทยมาตรฐาน ICH eCTD ใช้ได้ทั้งในและต่างประเทศ ช่วยเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยในการแข่งขันทางการค้า คุ้มค่า

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561

๑๑ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๒๗

กรุงเทพฯ-11 พ.ค.-สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) วันนี้ (11 พฤษภาคม 2561) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี

สถาบันวัคซีนแห่งชาติฯ ระดมพลังเครือข่ายขับเคลื่อนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ

๒๗ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๒:๒๑

กรุงเทพฯ-27 เม.ย.-สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระดมพลังทุกภาคส่วนร่วมใจ หยุดโรคภัยด้วยวัคซีน #VaccinesWork เป็นหนึ่งพลังขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ องค์การอนามัยโลก (WHO)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติฯ เผยร่างแผนแม่บทสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนในอาเซียน

๒๕ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๓:๒๙

กรุงเทพฯ-25 เม.ย.-โฟร์พีแอดส์ (96) สถาบันวัคซีนแห่งชาติฯ เผย ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้แทนประเทศในอาเซียนครั้งที่ 3 เพื่อระดมสมองยกร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียนผ่านฉลุย ระบุ! ถือเป็นแผนแม่บทฉบับแรกของอาเซียน

สถาบันวัคซีนแห่งชาติฯ ระดมพลังทุกภาคส่วนร่วมใจ หยุดโรคภัยด้วยวัคซีน

๒๓ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๓:๓๑

กรุงเทพฯ-23 เม.ย.-แอด ออล อิน วัน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงานเสวนา ทุกภาคส่วนร่วมใจ หยุดโรคภัยด้วยวัคซีน #VaccinesWork ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 12.30 น. จัดโดยสถานบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติฯ ย้ำชัด!ไทยยังมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหาขาดแคลนวัคซีนแนะต้องเร่งขับเคลื่อนการยกระดับบริหารจัดการวัคซีนช่วยแก้ปัญหา

๐๙ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๖:๐๒

กรุงเทพฯ-9 เม.ย.-สถาบันวัคซีนแห่งชาติ การยกระดับการบริหารจัดการวัคซีน ตามมติที่ประชุม คกก.วัคซีนแห่งชาติช่วยได้ ทั้งเปลี่ยนการบริหารจัดการวัคซีนแบบแยกส่วนเป็นแบบบูรณาการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปลี่ยนวิธีจัดซื้อวัคซีนเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรอง

สถาบันวัคซีนแห่งชาติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมความร่วมมือประเทศกลุ่มอาเซียน

๒๘ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๓:๓๙

กรุงเทพฯ-28 มี.ค.-สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (วันที่ 28 มีนาคม 2561) ที่ รร.แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน

สถาบันวัคซีนแห่งชาติฯและเครือข่ายวัคซีนจับมือกับบริษัท Xiamen Innovax Biotech จำกัด ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตวัคซีน

๒๖ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๒๘

กรุงเทพฯ-26 มี.ค.-สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ Mr.Steven Gao ผู้จัดการทั่วไป บริษัท Xiamen Innovax Biotech จำกัด ประเทศจีนได้ลงนามลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนมะเร็งปากมดลูกชนิดสองและเก้าสายพันธุ์ (Bivalent HPV vaccine 1618

สถาบันวัคซีนแห่งชาติฯ เจ้าภาพเดินหน้าจัดประชุมสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนในอาเซียน

๒๒ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๕๐

กรุงเทพฯ-22 มี.ค.-สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สถาบันวัคซีนแห่งชาติฯเดินหน้าจัดการประชุมครั้งที่ 3 เพื่อเปิดเวทีระดมสมอง ร่วมกันสร้างกรอบแนวทางความร่วมมือในการวิจัยพัฒนา การผลิตวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อผลักดันให้เกิดความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนของประเทศในภูมิภาคอาเซียน

สถาบันวัคซีนแห่งชาติฯปลื้ม! ผู้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและเป็นที่ปรึกษาการวิจัย

๐๘ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๑:๑๗

กรุงเทพฯ-8 ก.พ.-โฟร์พีแอดส์ (96) ในงานประชุมวิชาการวิชาการ Haemophilus influenzae type b Vaccine เพื่อเชิดชูเกียรติแด่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ด้านการสาธารณสุข พ.ศ.2560 ซึ่งจัดขึ้นที่สถาบันบำราศนราดูรเมื่อเร็วๆ นี้ ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติฯ เดินหน้า 4 ยุทธศาสตร์ มอบเป็นของขวัญรับศักราช ปี 2561

๒๔ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๒๔

กรุงเทพฯ-24 ม.ค.-สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สถาบันวัคซีนแห่งชาติฯ เดินหน้า 4 ยุทธศาสตร์ มอบเป็นของขวัญรับศักราช ปี 2561 หวังให้ชาติมีความมั่นคงด้านวัคซีน ประชาชนมั่นใจว่าได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างเหมาะสม ทั่วถึงและเป็นธรรม สามารถป้องกันการป่วย การตาย