ข่าวประชาสัมพันธ์วนศาสตร์ | newswit

อ.อ.ป. ร่วมพิธีทำบุญวันครบรอบ
อ.อ.ป. ร่วมพิธีทำบุญวันครบรอบ
38 ปี สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ – 07 Apr
แอกซ่าประกันภัยจับมือกับรีคอฟ
แอกซ่าประกันภัยจับมือกับรีคอฟ
ร่วมสนับสนุนโครงการต้นไม้ของเราที่จังหวัดน่าน – ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของแอกซ่าที่มีต่อ Sep 2022
กรมอุทยาน-คณะวนศาสตร์ ม. เกษตรฯ จับมือ WCS-WWF เตรียมพร้อมฝึกนิสิตสู่สนามนักอนุรักษ์มืออาชีพ – “การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เป็นระบบการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกันและ ปราบปราม รวมทั้งใช้การจัดการพื้นที่อนุรักษ์ ภายใต้หลักวิชาการ โดยในปัจจุบัน กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ใช้ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่อนุรักษ์ จำนวน 213 แห่งทั่วประเทศ โดยมีการติดตามตรวจสอบ
อ.อ.ป. จัดการประชุมการป่าไม้ และการประชุมช้างแห่งชาติ
อ.อ.ป. จัดการประชุมการป่าไม้ และการประชุมช้างแห่งชาติ
ประจำปี 62 – ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และกล่าวปาฐกถาพิเศษภายใต้หัวข้อ Aug 2019
ผลวิจัยชี้ ป่าปลูก ปตท. ช่วยดูดซับ
ผลวิจัยชี้ ป่าปลูก ปตท. ช่วยดูดซับ
CO2 ได้ 37.27 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เร็วกว่าเป้าหมาย 6 ปี – นายเทวินทร์ วงศ์วานิช Aug 2018
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า
จัดเทศกาลคนกับป่าครั้งที่ 2 ชูแคมเปญ ถักทอต่อผืนป่า Forest Quilt Mar 2018
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า จัดงานเทศกาลคนกับป่าครั้งที่ 2 ถักทอต่อผืนป่าForest Quit – การขยายตัวของพื้นที่เมือง การเพิ่มของจำนวนประชากร และการเติบโตของอุตสาหกรรม รวมถึงนโยบายการฟื้นฟูป่าแบบแยกส่วนขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้ป่าไม้ของไทยในปัจจุบันเหลือพื้นที่เพียงแค่ 102.1ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.57 ของพื้นที่ประเทศทั้งหมด ถึงแม้รัฐบาลจะกำหนดให้การฟื้นฟูป่ากลายเป็นวาระแห่งชาติ
เทศกาลคนกับป่า (RECOFTC) –
เทศกาลคนกับป่า (RECOFTC) –
การขยายตัวของพื้นที่เมือง การเพิ่มของจำนวนประชากร และการเติบโตของอุตสาหกรรม Feb 2018
ภาพข่าว: บูโร เวอริทัส ร่วมออกบูธงานสัมมนา
ภาพข่าว: บูโร เวอริทัส ร่วมออกบูธงานสัมมนา
“วันไม้เศรษฐกิจไทย 2561 อุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” – Jan 2018
ภาพข่าว: คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ภาพข่าว: คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
เยี่ยมชมดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา – Jan 2018
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร
( พ.ศ. 2561 -2579) – ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเป็นประธานเปิดการประชุม การประชุมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 Sep 2017
ภาพข่าว: บูโร เวอริทัส ร่วมกับ
ภาพข่าว: บูโร เวอริทัส ร่วมกับ
ม. เกษตร จัดสัมมนา อุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน – Feb 2017
ภาพข่าว: บ.ย่อย SIAM จับมือ ม.เกษตรศาสตร์
ภาพข่าว: บ.ย่อย SIAM จับมือ ม.เกษตรศาสตร์
ร่วมพัฒนาไม้โตเร็ว 1 ล้านไร่ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล – อนึ่ง SIAM ได้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Aug 2016
ภาคเอกชนจับมือรัฐเดินเครื่องผลักดัน
ภาคเอกชนจับมือรัฐเดินเครื่องผลักดัน
“สร้างระบบรับรองไม้เศรษฐกิจ” สร้างใบเบิกทางบุกตลาดโลก – เพิ่มป่าในที่ดินเอกชน – จากปัญหา ดังกล่าว Jan 2016
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “ชี้เป้า วิกฤตการป่าไม้ไทย ต้องแก้..... ด่วน” – ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1seLyGIMEzIitVu0pS6ni9F-WU4INkBoJsYIP5sdiyJs/viewform
เสวนาวิชาการ เรื่อง “ชี้เป้า วิกฤตการป่าไม้ไทย ต้องแก้..... ด่วน” – วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1seLyGIMEzIitVu0pS6ni9F-WU4INkBoJsYIP5sdiyJs/viewform กำหนดการ 09.00 - 09.30 น. พิธีเปิดการเสวนา 09.30 - 09.45 น. เส้นทางการแก้ไขปัญหาป่าไม้ไทย โดย ผศ.ดร.พสุธา สุนทรห้าว
ภาพข่าว: คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ภาพข่าว: คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ – Nov 2015
ชาวบางกระเจ้าลุกขึ้นสู้ ชูเส้นทางท่องเที่ยวแนวใหม่ จุดประเด็น ป่า วิถีชีวิตและวัฒนธรรม หวังสร้างรายได้พร้อมอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน – ด้วยพื้นที่กว่า 12,000 ไร่ ใน 6 ตำบลของอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบไปด้วยสวนผลไม้ สมุนไพร และผืนป่าที่ถูกโอบล้อมด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสามด้านจนคล้ายเกาะรูปทรงกระเพาะหมู "บางกระเจ้า" หรือ "คุ้ง (โค้ง) บางกระเจ้า" คือ
ภาพข่าว: เอสซีจีลงนามความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้อย่างยั่งยืน – โครงการความร่วมมือของเอสซีจีและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เริ่มต้นมาแล้วกว่า 8 ปี ครอบคลุมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เหมืองหินปูน การศึกษาสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ และโครงการสำรวจและนับไม้ในพื้นที่โรงงานของเอสซีจี เช่น แก่งคอย ท่าหลวง เขาวง
ภาพข่าว: “โครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์” สำเร็จลุล่วง ปตท.สผ. และ ม.เกษตร ส่งมอบแก่กรมป่าไม้ และชุมชนคุ้งบางกะเจ้า – บรรยายภาพ (จากซ้าย) ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ คณบดีคณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ปตท.สผ. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ภาพข่าว: “โครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์” สำเร็จลุล่วง ปตท.สผ. และ ม.เกษตร ส่งมอบแก่กรมป่าไม้ และชุมชนคุ้งบางกะเจ้า – บรรยายภาพ (จากซ้าย) ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ คณบดีคณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ปตท.สผ. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
กรมป่าไม้-ราชบุรีโฮลดิ้ง สร้างผู้นำป่าชุมชนกล้ายิ้ม ภาคใต้ ดึงชุมชนร่วมเครือข่ายอนุรักษ์ป่าไม้ – เมื่อเร็วๆ นี้ โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน โดย บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง และกรมป่าไม้ ได้จัดสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชนกล้ายิ้มภาคใต้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยชุมชนจาก 12 จังหวัดภาคใต้ คือ ชุมพร ระนอง กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี และนราธิวาส กว่า 80 คน ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน