ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะจาก ASEAN FORESTRY DEAN FORUM

31 Mar 2023

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ASEAN FORESTRY DEAN FORUM ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ และผู้แทนนิสิตจากคณะวนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน นำโดยดร. กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษคุณภาพด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ทั่วโลก ส่งออกไปแล้วกว่า 130 ประเทศ พร้อมกันนี้ ยังได้เข้าใจถึงที่มาของวัตถุดิบจากไม้ปลูกของเกษตรกรไทยที่ช่วยสร้างรายได้เสริมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีส่วนช่วยลดโลกร้อน ผ่านการนำเสนอด้วยภาพยนตร์ระบบ 4 มิติ ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะจาก ASEAN FORESTRY DEAN FORUM

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit