ข่าวประชาสัมพันธ์วงศ์บัณฑิต | newswit

วว.จับมือหน่วยงานเครือข่าย จัดอบรม
วว.จับมือหน่วยงานเครือข่าย จัดอบรม
The KECF Air Pollution Control: A Training Workshop – การอบรมดังกล่าวจัดโดย วว. ร่วมกับ The Asian and Pacific 27 Nov
วว. / KECF ระดมความคิดรัฐเอกชน
วว. / KECF ระดมความคิดรัฐเอกชน
จัดทำรายงานแนวปฏิบัติที่ดีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมควบคุมมลพิษทางอากาศระดับเมือง – ในการนี้ ดร.สุวิทย์ อัจริยะเมต 26 Oct
วว. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส
วว. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 64 ปี ในการดำเนินงาน – โอกาสนี้ วว. ได้ร่วมทำบุญกับ วช. 24 Oct
วว. /พันธมิตรกำแพงเพชร ส่งเสริมชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
วว. /พันธมิตรกำแพงเพชร ส่งเสริมชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
สร้างมูลค่าเพิ่มของเสียจากการผลิตเอทานอล – ในโอกาสเดียวกันนี้ช่วงบ่าย 30 Aug
วว. ต้อนรับ สอวช. / ADB ในโอกาสเยี่ยมชม
วว. ต้อนรับ สอวช. / ADB ในโอกาสเยี่ยมชม
ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีจัดการขยะชุมชน ตาลเดี่ยวโมเดล จ.สระบุรี – ในการนี้ คณะผู้บริหาร วว. ประกอบด้วย 17 May
วว./สวทช. จัด Workshop เทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้แก่ประเทศที่สาม
วว./สวทช. จัด Workshop เทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้แก่ประเทศที่สาม
มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของอาเซียน – ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น โดย วว. 16 May
วว.ร่วมเสวนา เรื่อง ผสานพลัง นำไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
วว.ร่วมเสวนา เรื่อง ผสานพลัง นำไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
ปี 2050 – โดยรอง ผู้ว่าการ วว. ได้กล่าวถึงบทบาทของ วว. ในฐานะหน่วยงานวิจัยและพัฒนาของประเทศ 14 Mar
วว. จับมือ บจก. เอทีพี อินโนเวชั่นส์
วว. จับมือ บจก. เอทีพี อินโนเวชั่นส์
พัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลจากกากตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย – รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. กล่าวว่า 22 Feb
วว. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส
วว. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รับตำแหน่งใหม่ – ทั้งนี้ นายวิทวัส 23 Dec
วว.ร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ Industry-Academia-Government
วว.ร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ Industry-Academia-Government
Consultative Meeting to Address the Challenges of Energy Sector (Conventional & Non-conventional) ) and Energy Devices Oct 2022
วว. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ
วว. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ
IoT for Community Water Supply Production – ภายใต้การดำเนินโครงการการเสริมสร้างศักยภาพและขับเคลื่อนความร่วมมือเชิง Aug 2022
วว. /สอวช. ประชุมหารือร่วมขับเคลื่อน
วว. /สอวช. ประชุมหารือร่วมขับเคลื่อน
SMEs Innovation City – สิทธิประโยชน์ซึ่งผู้ประกอบการที่มาใช้บริการหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก วว. Feb 2022
วว. / บริษัท พ.ศ.ช. ผลิตภัณฑ์อาหารฯ
วว. / บริษัท พ.ศ.ช. ผลิตภัณฑ์อาหารฯ
ร่วมพัฒนาเครื่องต้นแบบการผลิตแป้งขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป ขนาด 20 ตันต่อวัน – Apr 2021
คณะผู้บริหาร วว. ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา/สระบุรี
คณะผู้บริหาร วว. ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา/สระบุรี
ติดตามการดำเนินงานด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน – Oct 2020
“ช่อง 3” เขย่าวงการซีรี่ส์ Y “คุณหมีปาฏิหาริย์”
“ช่อง 3” เขย่าวงการซีรี่ส์ Y “คุณหมีปาฏิหาริย์”
แรงติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 – Jul 2020
เปิดวาร์ป “จ๊อบ ธัชพล” พระเอกป้ายแดง
เปิดวาร์ป “จ๊อบ ธัชพล” พระเอกป้ายแดง
“ระบำเมฆ” ฉายแววอนาคตไกล “ช่อง 3” ดันประกบคู่ “ยิหวา” – โดย "หนุ่มจ๊อบ ธัชพล" เล่าถึงชีวิตตัวเองให้ฟังว่า Feb 2020
ภาพข่าว: ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเยี่ยมชมวงศ์บัณฑิต
ภาพข่าว: ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเยี่ยมชมวงศ์บัณฑิต
สาขาอุดรธานี โรงงานยางพาราที่มีระบบบริหารจัดการ “คุณภาพคู่คุณธรรม” – บริษัทฯ Jan 2019
'กฤษฎา’ หารือผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ พร้อมเตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยาง ต่อครม. – "กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีให้เห็นชอบอีกแนวทางคือ ให้กยท.เป็นผู้ดูแลการผลิตเครื่องอุปกรณ์การนอนให้กับส่วนราชการ อาทิ โรงพยาบาล โรงเรียน ซึ่งขณะนี้กำลังสำรวจจำนวนความต้องการจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงกลาโหม จากนั้นมอบหมาย กยท.ติดต่อซื้อน้ำยางสดมาผลิตแจกจ่ายให้ทั้ง 4
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เยี่ยมชมวงศ์บัณฑิต สาขาอุดรธานี โรงงานยางพาราที่มีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในโลก – บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัดเป็นโรงงานยางพาราขนาดใหญ่ที่มีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในโลก บริษัทฯได้ทุ่มเทคิดค้นมาตรการต่างๆ และนวัตกรรมด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นโดยดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯมีการพัฒนา วิเคราะห์ ติดตามผล
วงศ์บัณฑิต สาขาชุมพร เข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ
วงศ์บัณฑิต สาขาชุมพร เข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ
ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสภากาชาดไทย – บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด Oct 2018
วงศ์บัณฑิต สาขาอุดรธานี รับรางวัลเกียรติยศ
วงศ์บัณฑิต สาขาอุดรธานี รับรางวัลเกียรติยศ
สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงาน – บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด เดินตามแนวทางวัฒนธรรมองค์กร " คุณภาพคู่คุณธรรม " Oct 2018
ภาพข่าว: อธิการบดี ม.รามฯ ยินดีกับบัณฑิตนิติศาสตร์
ภาพข่าว: อธิการบดี ม.รามฯ ยินดีกับบัณฑิตนิติศาสตร์
ได้รับรางวัล 'สัญญา ธรรมศักดิ์’ – Apr 2018
ภาพข่าว: วงศ์บัณฑิตบริจาคน้ำดื่ม
ภาพข่าว: วงศ์บัณฑิตบริจาคน้ำดื่ม
แก่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสภอ.ขุนทะเล – Apr 2017