ระบบขนส่งมวลชน ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

กรุงเทพฯ-21 ก.ย.-ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน 22 กันยายน Car Free Day เพื่อช่วยลดปัญหาการจราจร รักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษทางเสียง ทางอากาศ และลดฝุ่นละออง PM 2.5 พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ด้วยการยกเว้นค่าโดยสาร สำหรับผู้ที่นำรถจักรยานชนิดพับได้มาเดินทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเ

MRT ร่วมลดโลกร้อน Car Free Day 2020

๒๑ ก.ย. ๒๐๒๐ ๑๖:๑๒