กทม.กำชับ BTSC ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย-แผนงานซ่อมบำรุงระบบต่าง ๆ ของรถไฟฟ้าบีทีเอส

24 Sep 2023

นายไทภัทร ธนสมบัติกุล ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กทม.กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุประตูรถไฟฟ้าบีทีเอสเปิด ขณะวิ่งให้บริการผู้โดยสารระหว่างสถานีบางจากถึงสถานีปุณณวิถีว่า สจส.ได้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวพบว่า เมื่อวันที่ 20 ก.ย.66 ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 78 (หมายเลขตู้ 2878) ประตูเปิดขณะรถวิ่งระหว่างสถานีบางจาก (E10) ถึงสถานีปุณณวิถี (E11) ฝั่งออกเมือง ซึ่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) ได้ตรวจสอบพบเหตุประตูรถไฟฟ้าบีทีเอสขัดข้องดังกล่าวเกิดจากระบบความปลอดภัย จึงมีสัญญาณแจ้งเตือนประตูรถไฟฟ้าขัดข้อง และให้เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้าประสานเจ้าหน้าที่ตรวจการณ์ประจำเส้นทางยืนเฝ้าระวังประตูที่ขัดข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารเข้าใกล้บริเวณประตู จนถึงสถานีปุณณวิถี (E11) เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า จึงได้ล็อกประตูบานที่ขัดข้องและติดสติกเกอร์งดใช้ประตูบานดังกล่าวและซ่อมบำรุงเมื่อถึงปลายทางสถานีเคหะฯ (E23)

กทม.กำชับ BTSC ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย-แผนงานซ่อมบำรุงระบบต่าง ๆ ของรถไฟฟ้าบีทีเอส

อย่างไรก็ตาม สจส.ได้มีหนังสือกำชับบริษัท BTSC ให้ตรวจสอบและหาสาเหตุ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ทุกระบบให้ใช้งานได้ตามมาตรฐานสากล และจัดเตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกกรณี รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและแผนงานซ่อมบำรุงระบบต่าง ๆ ตามระยะเวลาของรถไฟฟ้าบีเอส โดยเฉพาะในเส้นทางที่ กทม.ให้สัมปทาน เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร