ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิเฮอริเทจ | newswit

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดโครงการ
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดโครงการ
ห้องเรียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนวัดสระพัง จ.นครปฐม – 14 Mar
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ร่วมกับหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ร่วมกับหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
ม.สงขลานครินทร์ จัดโครงการทันตแพทย์อาสา ครั้งที่ 5 ณ อ. สทิงพระ จ. สงขลา – 26 Jan
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ในโครงการ แบ่งปัน สานฝันการศึกษา ครั้งที่ 6 ส่งเสริมการศึกษา สร้างคุณค่าสู่สังคม ณ จังหวัดมหาสารคาม – นอกจากนี้ 15 Jan
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) มอบเครื่องดื่มในเครือเฮอริเทจ
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) มอบเครื่องดื่มในเครือเฮอริเทจ
ส่งความห่วงใยช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่ จังหวัดนราธิวาส – 03 Jan
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดโครงการ
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดโครงการ
ห้องเรียนโภชนาการเพื่อการเรียนรู้ เดินหน้าส่งเสริมสาระและสุขภาพดีแก่เยาวชนไทย – 01 Dec
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดโครงการห้องเรียนโภชนาการเพื่อการเรียนรู้
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดโครงการห้องเรียนโภชนาการเพื่อการเรียนรู้
ครั้งที่ 7 ส่งเสริมการสอดแทรกความรู้เพื่อสุขภาพผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่จังหวัดน่าน – นอกจากนี้ ทางมูลนิธิฯ 25 Oct
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ร่วมกับ
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ร่วมกับ
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา บริการทันตกรรมส่งต่อรอยยิ้ม สร้างพื้นฐานสุขภาพฟันที่ดีให้เด็กไทยในอนาคต – 22 Oct
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดโครงการห้องเรียนโภชนาการเพื่อการเรียนรู้
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดโครงการห้องเรียนโภชนาการเพื่อการเรียนรู้
ครั้งที่ 5 ส่งเสริมสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพแก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนวัดโคกเขมา จังหวัดนครปฐม – 21 Sep
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) มอบเครื่องดื่มในเครือเฮอริเทจ
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) มอบเครื่องดื่มในเครือเฮอริเทจ
ส่งความห่วงใยช่วยผู้ประสบภัยที่ตลาดมูโนะ จังหวัดนราธิวาส – 15 Aug
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดโครงการห้องเรียนโภชนาการเพื่อการเรียนรู้
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดโครงการห้องเรียนโภชนาการเพื่อการเรียนรู้
ครั้งที่ 4 มุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักโภชนาการแก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนวัดเกษตราราม จังหวัดนครปฐม – 11 Aug
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดโครงการห้องเรียนโภชนาการเพื่อการเรียนรู้
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดโครงการห้องเรียนโภชนาการเพื่อการเรียนรู้
ครั้งที่ 3 สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแก่เด็กนักเรียน – 24 Jul
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ร่วมกับ
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ร่วมกับ
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ม. ศรีนครินทรวิโรฒ ลงพื้นที่ให้บริการ ณ ชุมชนแหลมบัว จ.นครปฐม – 12 Jul
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ร่วมกับ
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ร่วมกับ
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้บริการ ณ ชุมชนบ้านบัวใหญ่ จ.ขอนแก่น – Apr 2023
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดทำโครงการ
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดทำโครงการ
ห้องเรียนโภชนาการเพื่อการเรียนรู้ ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา และโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด จังหวัดนครปฐม Mar 2023
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) บริจาคเครื่องอุปโภค
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) บริจาคเครื่องอุปโภค
บริโภค ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี – Jan 2023
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ร่วมกับ
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ร่วมกับ
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ นำศูนย์ทันตกรรมเด็กเคลื่อนที่ให้บริการ ณ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ศูนย์ดวงแข – นำโดย วลัยทิพย์ Nov 2022
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ร่วมกับ
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ร่วมกับ
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ นำศูนย์ทันตกรรมเด็กเคลื่อนที่ให้บริการ ณ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ศูนย์ดวงแข – Nov 2022
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ส่งมอบขวดพลาสติก
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ส่งมอบขวดพลาสติก
PET แก่วัดจากแดง เพื่อผลิตผ้าไตรจีวรสำหรับพระสงฆ์ – นำโดย วลัยทิพย์ ซื่อตรงมั่นคง (ขวา) Nov 2022
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ส่งมอบขวดพลาสติก
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ส่งมอบขวดพลาสติก
PET แก่วัดจากแดง เพื่อผลิตผ้าไตรจีวรสำหรับพระสงฆ์ – Nov 2022
มูลนิธิเฮอริเทจ ประเทศไทย มอบเครื่องดื่มในเครือเฮอริเทจ
มูลนิธิเฮอริเทจ ประเทศไทย มอบเครื่องดื่มในเครือเฮอริเทจ
ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจ.พระนครศรีอยุธยา – Oct 2022
มูลนิธิเฮอริเทจ ประเทศไทย มอบเครื่องดื่มในเครือเฮอริเทจ
มูลนิธิเฮอริเทจ ประเทศไทย มอบเครื่องดื่มในเครือเฮอริเทจ
ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา – Oct 2022
มูลนิธิเฮอริเทจประเทศไทย ร่วมต้านภัยโควิด-19
มูลนิธิเฮอริเทจประเทศไทย ร่วมต้านภัยโควิด-19
มอบอาหาร เครื่องดื่ม และชุด PPE ณ กรมราชทัณฑ์ – Jun 2021
มูลนิธิเฮอริเทจประเทศไทย และผู้สนับสนุน
มูลนิธิเฮอริเทจประเทศไทย และผู้สนับสนุน
ร่วมใจมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนภารกิจ รพ.สนาม 400 เตียง แด่ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ – Jun 2021