มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา บริการทันตกรรมส่งต่อรอยยิ้ม สร้างพื้นฐานสุขภาพฟันที่ดีให้เด็กไทยในอนาคต

22 Oct 2023

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย)  ภายใต้การดูแลของเครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำโครงการ ทันตแพทย์อาสา ครั้งที่ 4 "ส่งต่อรอยยิ้ม แบ่งปันความสุข 4 ภาค" นำโดย วลัยทิพย์ ซื่อตรงมั่นคง (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือเฮอริเทจ, นันทมิตร นันทะเสน (คนกลาง) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเนียน และ ทันตแพทย์ภูมิทรัพย์ สายวงศ์ (ขวาสุด) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ร้อยตรีสิทธิพงศ์ อุปจักร์ (คนที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเบ้ายา และ นิยม เงินวงค์ใน (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา ร่วมใจให้บริการด้านทันตกรรมแก่เด็ก อายุระหว่าง 6-12 ปี โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา, โรงเรียนบ้านห้วยเฮือ, โรงเรียนบ้านวังตาว-กาใส และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยลู่ รวมจำนวน 150 คน เข้ารับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก อาทิ เคลือบหลุมร่องฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ฯลฯ ภายใต้งบประมาณกว่า 200,000 บาท เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงทันตกรรมอย่างแท้จริง ณ โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา บริการทันตกรรมส่งต่อรอยยิ้ม สร้างพื้นฐานสุขภาพฟันที่ดีให้เด็กไทยในอนาคต